Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iptables-restore - Przywraca tabele IP

SK/LADNIA

    iptables-restore [-c] [-n]

OPIS

    iptables-restore jest uywany aby przywroci tabele IP z danych z STDIN (
    standardowego wejcia). Uyj przekierowania wejcia/wyjcia dostarczonego
    przez twoj shell aby przeczyta dane z pliku

    -c, --counters
       przywraca wartoci wszystkich pakietow i licznikow bajtow

    -n, --noflush

    nie opronia poprzedniej zawartoci tabeli. Jeli nie podano,
       iptables-restore oproni (usunie) cal poprzedni zawarto tabeli
       IP.

B/LDY

    Nie znane dla wersji iptables-1.2.1

AUTOR

    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

ZOBACZ R'OWNIE

    iptables-save(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, ktore podaje wicej na temat uycia iptables , NAT-HOWTO,
    ktore podaje szczegoly na temat NAT i netfilter-hacking-HOWTO ktore
    podaje szczegoly na temat ogranicze.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Jan 04, 2001       IPTABLES-RESTORE(8)