Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iptables-save - Zapisuje tabele IP

SK/LADNIA

    iptables-save [-c] [-t table]

OPIS

    iptables-save jest uywany w celu zrzucenia zawartoci tabeli IP w
    prostym parsowalnym formacie na standardowe wyjcie (STDOUT). Uywa
    przekierowania wejcia wyjcia dostarczanego przez twoj powlok aby zapisa
    do pliku.

    -c, --counters
       dolcza aktualne wartoci wszystkich pakietow i licznikow bajtow
       na wyjcie

    -t, --table tablename

    ogranicza wyjcie tylko do jednej tabeli. Jeli nie podano wyjcie zawiera
    wszystkie
       dostepne tabele.

B/LDY

    Nie znane dla wersji iptables-1.2.1

AUTOR

    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

ZOBACZ R'OWNIE

    iptables-restore(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, ktore podaje wicej na temat uycia iptables , NAT-HOWTO,
    ktore podaje szczegoly na temat NAT i netfilter-hacking-HOWTO ktore
    podaje szczegoly na temat ogranicze.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Jan 04, 2001         IPTABLES-SAVE(8)