Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

SKŁADNIA

    iptraf [ -f ] [ -q ] [[ -h ] [ { -i | -g | -d interfejs | -s interfejs | -l } [ -t timeout
    ]]

OPIS

    iptraf jest bazującym na bibliotece ncurses monitorem pakietów IP w sieci lokalnej
    generującym różnorodne statystyki sieciowe zawierające: informacje o pakietach TCP,
    zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o wykorzystaniu Ethetnetu, stany węzłów, błędy sum
    kontrolnych IP i inne.

    Jeżeli iptraf jest uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu interaktywnego z menu
    głównym.

OPCJE

    Poniższe opcje mogą być dodane w linii komend:

    -i   uruchamia się bezpośrednio jako monitor ruchu pakietów IP (IP traffic monitor)

    -g   uruchamia się bezpośrednio jako monitor statystyk interfejsów sieciowych (general
       interface statistics)

    -d interfejs
       uruchamia się bezpośrednio jako szczegółowy monitor dla konkretnego interfejs-u

    -s interfejs
       uruchamia się bezpośrednio jako monitor pakietów TCP i UDP dla konkretnego
       interfejs-u

    -l   startuje jako monitor sieci lokalnej

    -t timeout
       ustawia timeout dla danej usługi (konkretnego monitora) w minutach. (Ta opcja jest
       używana tylko z opcjami znajdującymi się powyżej)

    -f   forsuje własne ustawienia nadpisując (kasując) inne pochodzące od innych aktualnie
       pracujących procesów IPTraf-a. Używać z ostrożnością. Może spowodować konflikty z
       innymi procesami IPTrafa. Ta opcja może być użyta do przywróceniu ustawień IPTraf-a
       po niespodziewanym przerwaniu jego pracy.

    -q   wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń na maszynach z włączonym  IP-masquaradingiem.
       Ostrzeżenia te są domyślnie wyświetlane w celu poinformowania o możliwości
       przekłamań w wynikach pracy IPTraf-a w związku z forwardowaniem pakietów.

    -h   pokazuje skrócony opis opcji IPTraf-a

PLIKI

    /var/log/iptraf/iptraf.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKŻE

    Documentation/* - pełna dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR MANUAL-a

    Frederic Peters (fpeters@debian.org), używając komenedy iptraf --help. Ogólne modyfikacje
    w tym dokumencie wykonał Gerard Paul Java (riker@mozcom.com).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                    IPTraf Strona pomocy               IPTRAF(8)