Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

SKŁADNIA

    iptraf [ -f ] [ -q ] [[ -h ] [ { -i | -g | -d interfejs | -s interfejs
    | -l } [ -t timeout ]]

OPIS

    iptraf jest bazującym na bibliotece ncurses monitorem pakietów IP w
    sieci lokalnej generującym różnorodne statystyki sieciowe zawierające:
    informacje o pakietach TCP, zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o
    wykorzystaniu Ethetnetu, stany węzłów, błędy sum kontrolnych IP i inne.

    Jeżeli  iptraf  jest uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu
    interaktywnego z menu głównym.

OPCJE

    Poniższe opcje mogą być dodane w linii komend:

    -i   uruchamia się bezpośrednio jako monitor ruchu pakietów IP (IP
       traffic monitor)

    -g   uruchamia się bezpośrednio jako monitor statystyk interfejsów
       sieciowych (general interface statistics)

    -d interfejs
       uruchamia się bezpośrednio jako  szczegółowy  monitor  dla
       konkretnego interfejs-u

    -s interfejs
       uruchamia się bezpośrednio jako monitor pakietów TCP i UDP dla
       konkretnego interfejs-u

    -l   startuje jako monitor sieci lokalnej

    -t timeout
       ustawia timeout dla danej usługi (konkretnego monitora) w
       minutach. (Ta opcja jest używana tylko z opcjami znajdującymi
       się powyżej)

    -f   forsuje własne ustawienia nadpisując (kasując) inne pochodzące
       od innych aktualnie pracujących procesów IPTraf-a. Używać z
       ostrożnością. Może spowodować konflikty z innymi procesami
       IPTrafa. Ta opcja może być użyta do przywróceniu ustawień
       IPTraf-a po niespodziewanym przerwaniu jego pracy.

    -q   wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń na maszynach z włączonym IP-
       masquaradingiem. Ostrzeżenia te są domyślnie wyświetlane w celu
       poinformowania o możliwości przekłamań w wynikach pracy IPTraf-a
       w związku z forwardowaniem pakietów.

    -h   pokazuje skrócony opis opcji IPTraf-a

PLIKI

    /var/log/iptraf/iptraf.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKŻE

    Documentation/* - pełna dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR MANUAL-a

    Frederic Peters (fpeters@debian.org), używając komenedy iptraf --help.
    Ogólne modyfikacje w tym dokumencie wykonał  Gerard  Paul  Java
    (riker@mozcom.com).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

               IPTraf Strona pomocy          IPTRAF(8)