Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    kbdrate - ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury

SKŁADNIA

    kbdrate [-s] [-r czsto] [-d opnienie]

OPIS

    kbdrate służy do zmiany częstotliwości samopowtarzania i opóźnienia
    klawiatury. Opóźnienie jest ilością czasu, przez który klawisz musi być
    wciśnięty, nim zacznie się automatycznie powtarzać.

    Użycie kbdrate bez opcji ustawi częstotliwość samopowtarzania na 10,9
    znaków na sekundę (cps) a opóźnienie na 250 milisekund (ms) dla
    systemów opartych na procesorach Intela i M68K. Są to wartości domyślne
    IBM. Dla systemów SPARC-owych częstotliwość samopowtarzania zostanie
    ustawiona na 20 cps a opóźnienie na 200 ms.

OPCJE

    -s   Cicho. Nie wypisuje żadnych komunikatów.

    -r czsto
       Zmienia częstość samopowtarzania na czsto cps. Dla systemów
       Intel-owskich dopuszczalny zakres mieści się w zakresie od 2.0
       do 30.0 cps. Możliwe są tylko niektóre wartości, a program sam
       wybierze wartość najbliższą podanej. Możliwe wartości, w znakach
       na sekundę to: 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 4.3,
       4.6, 5.0, 5.5, 6.0, 6.7, 7.5, 8.0, 8.6, 9.2, 10.0, 10.9, 12.0,
       13.3, 15.0, 16.0, 17.1, 18.5, 20.0, 21.8, 24.0, 26.7, 30.0. Dla
       systemów SPARC-owych dozwolone są  wartości  od  0  (brak
       powtarzania do 50 cps.

    -d opnienie
       Zmienia opóźnienie na opnienie milisekund. Dla systemów Intel-
       owskich dopuszczalny jest zakres od 250 do 1000 ms ze skokiem co
       250ms. Dla systemów SPARC-owych możliwe są wartości pomiędzy 10
       ms a 1440 ms, z 10 ms skokiem.

    -V   Wypisuje numer wersji i kończy pracę.

BŁĘDY

    Nie wszystkie klawiatury obsługują wszystkie częstości.

    Nie wszystkie klawiatury mają takie samo odwzorowanie częstości.

    Ustawianie częstości powtarzania nie działa na klawiaturze Gateway
    AnyKey.  Jeli ktoś z tą klawiaturą wie jak ją programować, to niech
    wyśle wiadomość do util-linux@math.uio.no.

    Wszystko bardzo silnie zależy od architektury.  Obecnie  kbdrate
    najpierw  próbuje  użyć ioctl-i KDKBDREP i KIOCSRATE.  (Pierwszy
    zazwyczaj działa na maszynach m68k, a drugi na SPARC-owych.)  Gdy
    użycie tych ioctl-i się nie powiedzie zakłada, że klawiatura korzysta z
    interfejs opartego na portach I/O jak w i386.

PLIKI

    /etc/rc.local
    /dev/port
    /dev/kbd

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.