Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    kerneld - wykonuje działanie jądra w przestrzeni użytkownika (jak np.
    ładowanie modułów na życzenie)

SKŁADNIA

    kerneld [ debug ] [ keep ] [ delay=<sekund> ] [ type=<numer wiadomości>
    ]

OPIS

    Pomijając automatyczne usuwanie nie używanych modułów, kerneld wykonuje
    też specyficzne zadania jądra w przestrzeni użytkownika  poprzez
    reagowanie na żądania z jądra docierające doń z kolejki komunikatów
    IPC. Dostęp do tej kolejki może być uzyskany z poziomu przestrzeni
    użytkownika za pomocą otwarcia kolejki w następujący sposób:

      qid = msgget(IPC_PRIVATE, 0600 | IPC_KERNELD);

    Specyficzne  zadanie  jest  określone typem wiadomości takim jak
    przedstawiono w <linux/kerneld.h>.

    Struktura wiadomości kerneld jest następująca:
      struct kerneld_msg {
         long mtype;
         long id;
         char text[1];
      };
    gdzie pole id jest używane jako numer widomości zwrotnej od kerneld z
    powrotem do jądra. Jeśli pole id ma wartość równą zero, to nie będzie
    żadnej odpowiedzi od kerneld.
    (Zauważ, że nowa struktura jest tak ułożona, iż będzie zawierać pid
    żądającego w nagłówku protokołu.)

    Jeśli zażądano odpowiedzi to w polu id będzie zapamiętany kod powrotu z
    działania kerneld.

    Pole text jest używane by jądro mogło przekazać  parametry  do
    określonego działania wykonywanego przez kerneld.  W wiadomościach
    zwrotnych to pole może zawierać wynik działania, będącego użytym (jeśli
    jest taka potrzeba) przez jądro.

    Możliwe są następujące opcje:

    debug  Z włączoną opcją debug (śledzenia) będziesz mógł obserwować
        obecny status wykonywanych przez kerneld zadań.  Zauważ, że
        możesz kontrolować śledzenie, równie dobrze jak wszystkie inne
        parametry dzięki narzędziu kdstat.

    keep  Opcja keep (zatrzymaj) powoduje, że kerneld ignoruje wszystkie
        żądania usunięcia modułów.  Ta opcja może być przydatna w
        systemach, w których moduły nigdy nie powinny być usuwane (z
        jakichś  tam  powodów).  Ta opcja powstrzymuje też przed
        procedurą automatycznego usuwania nieużywanych modułów, do
        której kerneld przystępuje co minutę (lub co <delay> sekund).

    delay=<sekund>
        Opcja delay zmienia wartość czasu oczekiwania kerneld na
        procedurę automatycznego usuwania nieużywanych  modułów  z
        domyślnych 60-u sekund na dowolną podaną wartość.

    type=<typ wiadomości>
        Domyślny typ to -255, co oznacza, że kerneld będzie nasłuchiwał
        wszystkich wiadomości, których typ jest mniejszy bądź równy
        255.  Jeśli dana jest wartość dodatnia to kerneld będzie
        oczekiwał tylko wiadomości podanego typu (podanej wartości).

    kerneld wysyła wiadomości o błędach wywołując syslog z argumentem
    ułatwienia (facility) LOG_DAEMON.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(1), rmmod(1), modprobe(1), depmod(1), syslogd(8)

HISTORIA

    Pomoc do kerneld była zainspirowana dyskusjami z Jacques Gelinas
    <jack@solucorp.qc.ca>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.