Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    kerneld - wykonuje działanie jądra w przestrzeni użytkownika (jak np. ładowanie modułów na
    życzenie)

SKŁADNIA

    kerneld [ debug ] [ keep ] [ delay=<sekund> ] [ type=<numer wiadomości> ]

OPIS

    Pomijając automatyczne usuwanie nie używanych modułów, kerneld wykonuje też specyficzne
    zadania jądra w przestrzeni użytkownika poprzez reagowanie na żądania z jądra docierające
    doń z kolejki komunikatów IPC.  Dostęp do tej kolejki może być uzyskany z poziomu
    przestrzeni użytkownika za pomocą otwarcia kolejki w następujący sposób:

      qid = msgget(IPC_PRIVATE, 0600 | IPC_KERNELD);

    Specyficzne  zadanie  jest  określone  typem wiadomości takim jak przedstawiono w
    <linux/kerneld.h>.

    Struktura wiadomości kerneld jest następująca:
      struct kerneld_msg {
         long mtype;
         long id;
         char text[1];
      };
    gdzie pole id jest używane jako numer widomości zwrotnej od kerneld z powrotem do jądra.
    Jeśli pole id ma wartość równą zero, to nie będzie żadnej odpowiedzi od kerneld.
    (Zauważ, że nowa struktura jest tak ułożona, iż będzie zawierać pid żądającego w nagłówku
    protokołu.)

    Jeśli zażądano odpowiedzi to w polu id będzie zapamiętany kod powrotu z działania kerneld.

    Pole text jest używane by jądro mogło przekazać parametry do określonego działania
    wykonywanego przez kerneld.  W wiadomościach zwrotnych to pole może zawierać wynik
    działania, będącego użytym (jeśli jest taka potrzeba) przez jądro.

    Możliwe są następujące opcje:

    debug  Z włączoną opcją debug (śledzenia) będziesz mógł obserwować obecny status
        wykonywanych przez kerneld zadań. Zauważ, że możesz kontrolować śledzenie, równie
        dobrze jak wszystkie inne parametry dzięki narzędziu kdstat.

    keep  Opcja keep (zatrzymaj) powoduje, że kerneld ignoruje wszystkie żądania usunięcia
        modułów.  Ta opcja może być przydatna w systemach, w których moduły nigdy nie
        powinny być usuwane (z jakichś tam powodów).  Ta opcja powstrzymuje też przed
        procedurą  automatycznego  usuwania nieużywanych modułów, do której kerneld
        przystępuje co minutę (lub co <delay> sekund).

    delay=<sekund>
        Opcja delay zmienia wartość czasu oczekiwania kerneld na procedurę automatycznego
        usuwania nieużywanych modułów z domyślnych 60-u sekund na dowolną podaną wartość.

    type=<typ wiadomości>
        Domyślny typ to -255, co oznacza, że kerneld będzie nasłuchiwał wszystkich
        wiadomości, których typ jest mniejszy bądź równy 255.  Jeśli dana jest wartość
        dodatnia to kerneld będzie oczekiwał tylko wiadomości podanego typu (podanej
        wartości).

    kerneld wysyła wiadomości o błędach wywołując syslog z argumentem ułatwienia (facility)
    LOG_DAEMON.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(1), rmmod(1), modprobe(1), depmod(1), syslogd(8)

HISTORIA

    Pomoc do kerneld była zainspirowana dyskusjami z Jacques Gelinas <jack@solucorp.qc.ca>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.