Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    killall5 -- wylij sygnal wszystkim procesom.

SK/LADNIA

    killall5 -numersygnalu

OPIS

    killall5 jest komend killall z SystemV. Wysyla sygnal do wszystkich
    procesow, poza procesami swojej sesji, wic nie ubije powloki, w ktorej
    pracuje skrypt, w ktorym wywolano t komend. Podstawowym zadaniem tej
    komendy jest uycie w plikach startowych rc, z katalogu /etc/init.d.

ZOBACZ TAKE

    halt(8), reboot(8).

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

               10 Padziernik 1994          KILLALL5(8)