Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ksyms - wypisuje symbole udostępniane przez kernel.

SKŁADNIA

    ksyms [ -a ] [ -h ] [ -m ]

OPIS

    ksyms Wypisuje informacje o udostępnianych przez jądro symbolach.
    Format jest postaci: adres, nazwa, i moduł, w którym go zdefiniowano.

  OPCJE
    -a   Wypisuje wszystkie symbole. Domyślnie, symbole z właściwego
       jądra są pomijane.

    -h   Pomija nagłówki kolumn.

    -m   Wypisuje informacje o modułach. Włącza do listingu adres, pod
       którym moduł został załadowany do jądra i jego rozmiar.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), lsmod(8)

HISTORIA

    Polecenie ksyms zostało wymyślone przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Opcja   '-m'   została   powołana   przez   Davida   Hindsa
    <dhinds@allegro.stanford.edu>
    Zaktualizowane dla 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.