Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ksyms - wypisuje symbole udostpniane przez kernel.

SK/LADNIA

    ksyms [ -a ] [ -h ] [ -m ]

OPIS

    ksyms Wypisuje informacje o udostpnianych przez jdro symbolach. Format
    jest postaci: adres, nazwa, i modul, w ktorym go zdefiniowano.

  OPCJE
    -a   Wypisuje wszystkie symbole. Domylnie, symbole z wlaciwego jdra s
       pomijane.

    -h   Pomija naglowki kolumn.

    -m   Wypisuje informacje o modulach. Wlcza do listingu adres, pod
       ktorym modul zostal zaladowany do jdra i jego rozmiar.

ZOBACZ TAKE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), lsmod(8)

HISTORIA

    Polecenie ksyms zostalo wymylone przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Opcja   '-m'   zostala   powolana   przez   Davida   Hindsa
    <dhinds@allegro.stanford.edu>
    Zaktualizowane dla 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.