Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    lastlog - wywietla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub
    wszystkich uytkowanikow

STRESZCZENIE

    lastlog [opcje]

OPIS

    Polecenie lastlog formatuje i wywietla zawarto bazy ostatnich logowa
    zapisanych w pliku /var/log/lastlog. Wywietlone zostan nazwa
    uytkownika, port i czas ostatniego logowania. Domylnie (bez flag)
    pozycje wywietlane s w kolejnoci w jakiej s w pliku /etc/passwd.

OPCJE

    Polecenie lastlog posiada nastpujce opcje:

    -b, --beforeDNI
      Wywietlenie rekordow lastlog starszych ni zadana DNI.

    -h, --help
      Wywietlenie komunikatu pomocy i zakoczenie dzialania.

    -t, --timeDNI
      Wywietlenie rekordow lastlog nie starszych ni zadana ilo DNI.

    -u, --user LOGIN|RANGE
      Print the lastlog record of the specified user(s).

      The users can be specified by a login name, a numerical user ID, or
      a RANGE of users. This RANGE of users can be specified with a min
      and max values (UID_MIN-UID_MAX), a max value (-UID_MAX), or a min
      value (UID_MIN-).

    Jeeli uytkownik nigdy si nie logowal to zamiast portu i czasu logowania
    wywietlany jest komunikat **Nigdy nie zalogowany** (uytkownik nigdy si
    nie logowal).

    Only the entries for the current users of the system will be displayed.
    Other entries may exist for users that were deleted previously.

UWAGI

    Baza danych lastlog jest plikiem zawierajacym informacje o ostanim
    logowaniu kadego uytkowanika. Pliku tego nie powinnoa si okresowo
    kasowa i zaklda od nowa (rotacja). Plik ten jest plikiem z dziurami tak
    wic jego rozmiar jest zwykle znacznie mniejszy pokazywany przez
    polecenie "ls -l" (pokazujce e jest on duych rozmiarow jeeli masz w
    passwd uytkowanikow z wysokimi wartociami UID). Mozesz wywietli
    rzeczywisty rozmiar tego pliku uywajc polecenia "ls -s".

PLIKI

    /var/log/lastlog
      Baza danych ostatnich logowa uytkownikow.

OSTRZEENIA

    Due luki w numeracji UID powoduj, e program bdzie pracowal dluej, nie
    wywietlajc wynikow (np. jeli w bazie lastlog nie ma wpisow dla o UID
    pomiedzy 170, a 800, to program bdzie sprawial wraenie zawieszonego w
    trakcie przetwarzania wpisow dla uytkowanikol o UID 171-799).