Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub
    wszystkich użytkowaników

STRESZCZENIE

    lastlog [opcje]

OPIS

    Polecenie lastlog formatuje i wyświetla zawartość bazy ostatnich
    logowań zapisanych w pliku /var/log/lastlog. Wyświetlone zostaną nazwa
    uytkownika, port i czas ostatniego logowania. Domyślnie (bez flag)
    pozycje wyświetlane są w kolejności w jakiej są w pliku /etc/passwd.

OPCJE

    Polecenie lastlog posiada następujące opcje:

    -b, --beforeDNI
      Wyświetlenie rekordów lastlog starszych niż zadana DNI.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -t, --timeDNI
      Wyświetlenie rekordów lastlog nie starszych niż zadana ilość DNI.

    -u, --user LOGIN|RANGE
      Print the lastlog record of the specified user(s).

      The users can be specified by a login name, a numerical user ID, or
      a RANGE of users. This RANGE of users can be specified with a min
      and max values (UID_MIN-UID_MAX), a max value (-UID_MAX), or a min
      value (UID_MIN-).

    Jeżeli użytkownik nigdy się nie logował to zamiast portu i czasu
    logowania wyświetlany jest komunikat **Nigdy nie zalogowany**
    (użytkownik nigdy się nie logował).

    Only the entries for the current users of the system will be displayed.
    Other entries may exist for users that were deleted previously.

UWAGI

    Baza danych lastlog jest plikiem zawierajacym informacje o ostanim
    logowaniu każdego użytkowanika. Pliku tego nie powinnoa się okresowo
    kasować i zakąłdać od nowa (rotacja). Plik ten jest plikiem z dziurami
    tak więc jego rozmiar jest zwykle znacznie mniejszy pokazywany przez
    polecenie "ls -l" (pokazujące że jest on dużych rozmiarów jeżeli masz w
    passwd użytkowaników z wysokimi wartościami UID). Mozesz wyświetlić
    rzeczywisty rozmiar tego pliku używając polecenia "ls -s".

PLIKI

    /var/log/lastlog
      Baza danych ostatnich logowań użytkowników.

OSTRZEŻENIA

    Duże luki w numeracji UID powodują, że program będzie pracował dłużej,
    nie wyświetlając wyników (np. jeśli w bazie lastlog nie ma wpisów dla o
    UID pomiedzy 170, a 800, to program będzie sprawiał wrażenie
    zawieszonego w trakcie przetwarzania wpisów dla użytkowanikół o UID
    171-799).