Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ld.so/ld-linux.so - dynamiczny konsolidator/ładowacz

OPIS

    ld.so  ładuje biblioteki dzielone wymagane przez program, przygotowuje program do
    uruchomienia i uruchamia go.

    O ile podczas kompilacji nie podano jawnie opcji -static, wszystkie binaria linuksowe będą
    niekompletne i będą wymagały dalszego konsolidowania podczas działania.

    Potrzebne biblioteki dzielone są szukane w następującej kolejności:

    o   Przy  użyciu zmiennej środowiskowej LD_LIBRARY_PATH (LD_AOUT_LIBRARY_PATH dla
       programów a.out). Poza binariami suid/sgid, dla których jest to ignorowane.

    o   Z pliku buforowego /etc/ld.so.cache który zawiera skompilowaną listę kandydatów,
       znalezionych w ścieżce bibliotek.

    o   W domyślnym katalogu /usr/lib, a potem w /lib.

ŚRODOWISKO

    LD_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których szukać bibliotek ELF podczas
       wykonywania. Podobne do zmiennej środowiskowej PATH.

    LD_PRELOAD
       Oddzielona spacjami lista dodatkowych, podanych przez użytkownika  bibliotek
       dzielonych ELF, którą należy załadować przed wszystkimi innmi. Umożliwia to
       wybiórczą zamianę funkcji w innych bibliotekach dzielonych. Dla plików binarnych
       ELF  z  ustawionym  bitem setuid/setgid, ładowane będą tylko biblioteki ze
       standardowych katalogów, mające także ustawiony bit setgid.

    LD_TRACE_LOADED_OBJECTS
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że program wypisze swoje zależności od
       bibliotek dynamicznych, tak jakby był uruchomiany przez ldd, a nie normalnie.

    LD_BIND_NOW
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że dynamiczny konsolidator rozwiąże wszystkie
       symbole podczas startu programu, a nie wtedy gdy będzie do nich pierwsze
       odniesienie.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których szukać bibliotek a.out podczas
       wykonywania. Podobne do zmiennej środowiskowej PATH.

    LD_AOUT_PRELOAD
       Nazwa dodatkowej, podanej przez użytkownika biblioteki dzielonej a.out, którą
       należy załadować po wszystkich innych. Może to być uzywane do przeciążania funkcji
       innych bibliotek dzielonych.

    LD_NOWARN
       Powstrzymaj ostrzeżenia o bibliotekach a.out  o  niekompatybilnych  numerach
       minorowych wersji.

    LD_KEEPDIR
       Nie ignoruj katalogu w nazwach ładowanych bibliotek a.out. Używanie tej opcji nie
       jest zalecane.

PLIKI

    /lib/ld.so     Dynamiczny konsolidator/ładowacz a.out
    /lib/ld-linux.so.* Dynamiczny konsolidator/ładowacz ELF
    /etc/ld.so.cache  Plik zawierający skompilowaną listę katalogów, w których należy szukać
              bibliotek oraz uporządkowaną listę bibliotek kandydujących.
    /etc/ld.so.preload Plik zawierający oddzieloną spacjami listę bibliotek dzielonych ELF,
              które mają być załadowane przed programem.
    lib*.so*      Biblioteki dzielone

ZOBACZ TAKŻE

    ldd(1), ldconfig(8).

BŁĘDY

    Obecnie, ld.so nie ma narzędzi do usuwania i szukania kompatybilnych lub nowszych wersji
    bibliotek.

    Możliwości ld.so dostępne są tylko dla binariów, skompilowanych przy użyciu libc w wersji
    4.4.3 lub wyższej.

AUTORZY

    David Engel, Eric Youngdale, Peter MacDonald, Hongjiu Lu, Linus Torvalds, Lars Wirzenius i
    Mitch D'Souza (niekoniecznie w tej kolejności).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     14 Marca 1998                 ld.so(8)