Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ld.so/ld-linux.so - dynamiczny konsolidator/ładowacz

OPIS

    ld.so ładuje biblioteki dzielone wymagane przez program, przygotowuje
    program do uruchomienia i uruchamia go.

    O ile podczas kompilacji nie podano jawnie opcji -static, wszystkie
    binaria  linuksowe  będą  niekompletne  i będą wymagały dalszego
    konsolidowania podczas działania.

    Potrzebne biblioteki dzielone są szukane w następującej kolejności:

    o   Przy  użyciu  zmiennej   środowiskowej   LD_LIBRARY_PATH
       (LD_AOUT_LIBRARY_PATH dla programów a.out).  Poza binariami
       suid/sgid, dla których jest to ignorowane.

    o   Z pliku buforowego /etc/ld.so.cache który zawiera skompilowaną
       listę kandydatów, znalezionych w ścieżce bibliotek.

    o   W domyślnym katalogu /usr/lib, a potem w /lib.

ŚRODOWISKO

    LD_LIBRARY_PATH
       Oddzielona  dwukropkami  lista katalogów, w których szukać
       bibliotek ELF podczas wykonywania.  Podobne  do  zmiennej
       środowiskowej PATH.

    LD_PRELOAD
       Oddzielona  spacjami  lista  dodatkowych,  podanych  przez
       użytkownika bibliotek dzielonych ELF, którą należy załadować
       przed wszystkimi innmi. Umożliwia to wybiórczą zamianę funkcji w
       innych bibliotekach dzielonych. Dla plików binarnych ELF z
       ustawionym bitem setuid/setgid, ładowane będą tylko biblioteki
       ze standardowych katalogów, mające także ustawiony bit setgid.

    LD_TRACE_LOADED_OBJECTS
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że program wypisze swoje
       zależności od bibliotek dynamicznych, tak jakby był uruchomiany
       przez ldd, a nie normalnie.

    LD_BIND_NOW
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że dynamiczny konsolidator
       rozwiąże wszystkie symbole podczas startu programu, a nie wtedy
       gdy będzie do nich pierwsze odniesienie.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w  których  szukać
       bibliotek  a.out podczas wykonywania.  Podobne do zmiennej
       środowiskowej PATH.

    LD_AOUT_PRELOAD
       Nazwa dodatkowej, podanej przez użytkownika biblioteki dzielonej
       a.out, którą należy załadować po wszystkich innych. Może to być
       uzywane do przeciążania funkcji innych bibliotek dzielonych.

    LD_NOWARN
       Powstrzymaj ostrzeżenia o bibliotekach a.out o niekompatybilnych
       numerach minorowych wersji.

    LD_KEEPDIR
       Nie ignoruj katalogu w nazwach ładowanych bibliotek a.out.
       Używanie tej opcji nie jest zalecane.

PLIKI

    /lib/ld.so     Dynamiczny konsolidator/ładowacz a.out
    /lib/ld-linux.so.* Dynamiczny konsolidator/ładowacz ELF
    /etc/ld.so.cache  Plik zawierający skompilowaną listę katalogów, w
              których należy szukać bibliotek oraz uporządkowaną
              listę bibliotek kandydujących.
    /etc/ld.so.preload Plik  zawierający  oddzieloną  spacjami  listę
              bibliotek dzielonych ELF, które mają być załadowane
              przed programem.
    lib*.so*      Biblioteki dzielone

ZOBACZ TAKŻE

    ldd(1), ldconfig(8).

BŁĘDY

    Obecnie, ld.so nie ma narzędzi do usuwania i szukania kompatybilnych
    lub nowszych wersji bibliotek.

    Możliwości ld.so dostępne są tylko dla binariów, skompilowanych przy
    użyciu libc w wersji 4.4.3 lub wyższej.

AUTORZY

    David Engel, Eric Youngdale, Peter MacDonald, Hongjiu Lu, Linus
    Torvalds,  Lars  Wirzenius i Mitch D'Souza (niekoniecznie w tej
    kolejności).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 14 Marca 1998            ld.so(8)