Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ldconfig - określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SKŁADNIA

    ldconfig [ -DvnNX ] katalog ...
    ldconfig -l [ -Dv ] biblioteka ...
    ldconfig -p

OPIS

    ldconfig tworzy potrzebne linki i cache (dla użytku linkera ld.so) do
    większości aktualnych bibliotek dzielonych, które znajdzie w podanych
    katalogach, w pliku /etc/ld.so.conf, oraz w zaufanych katalogach
    (/usr/lib oraz /lib).  ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików
    badanych bibliotek. W ten sposób określa, które wersje powinny mieć
    odnowione linki.

    ldconfig powinien normalnie być uruchamiany przez superużytkownika,
    gdyż może wymagać praw zapisu do katalogów posiadanych przez nadzorcę.
    Zazwyczaj jest uruchamiany automatycznie podczas bootowania z /etc/rc,
    lub  ręcznie, przy każdej instalacji nowych DLL-i (Dynamic Link
    Libraries).

OPCJE

    -D   Tryb śledzenia. Wymusza -N oraz -X.

    -v   Tryb gadatliwy. Wydrukuj bieżący numer wersji, nazwę każdego
       skanowanego katalogu i każdy tworzony link.

    -n   Przetwórz tylko katalogi podane w linii komend. Nie przetwarzaj
       katalogów zaufanych (/usr/lib i /lib) ani tych, podanych w
       /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.

    -N   Nie przebudowuj cache.  O ile nie podano -X, linki są wciąż
       odnawiane.

    -X   Nie odnawiaj linków. O ile nie podano -N, cache jest wciąż
       przebudowywane.

    -l   Tryb  biblioteki.  Linkuj  ręcznie  pojedyncze biblioteki.
       Przeznaczone tylko dla ekspertów.

    -p   Drukuj listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym
       cache.

PRZYKŁADY

    Posiadanie w pliku /etc/rc linii

       /sbin/ldconfig -v

    skonfiguruje prawidłowe linki do bibliotek dzielonych i przebuduje
    cache.

    Podanie w linii komend

       # /sbin/ldconfig -n /lib

    po zainstalowaniu nowego DLL, odnowi linki symboliczne z /lib.

PLIKI

    /lib/ld.so     Linker czasu uruchamiania.
    /etc/ld.so.conf   Plik, zawierający listę katalogów, oddzielonych
              dwukropkami,  spacjami, tabulacjami, lub nowymi
              liniami. Katalogi wskazują, gdzie szukać bibliotek.
    /etc/ld.so.cache  Plik, zawierający uporządkowaną listę bibliotek,
              znalezionych w katalogach z /etc/ld.so.conf.
    lib*.so.version   Biblioteki dzielone.

ZOBACZ TAKŻE

    ldd(1), ld.so(8).

BŁĘDY

    Funkcjonalność ldconfig w połączeniu z ld.so jest dostępna tylko dla
    plików wykonywalnych, skompilowanych z libc w wersji co najmniej 4.4.3.

    ldconfig, jako proces użytkownika, musi być uruchamiany ręcznie i nie
    ma narzędzi dynamicznego określania i relinkowania bibliotek dzielonych
    dla ld.so po zainstalowaniu nowego DLL.

AUTORZY

    David Engel oraz Mitch D'Souza

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 30 Marca 1995           ldconfig(8)