Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    logoutd - wymuszenie ogranicze czasu logowania

SK/LADNIA

    logoutd

OPIS

    logoutd wymusza ograniczenia portow i czasow logowania podane w
    /etc/porttime. logoutd powinno by uruchamiane z /etc/rc.  Okresowo
    przegldany jest plik /etc/utmp. Sprawdzana jest kada nazwa uytkownika,
    by moc stwierdzi czy posiada on zezwolenie na prac w biecym czasie na
    danym porcie.  Kada sesja pracy (logowania) naruszajca ograniczenia
    zawarte w /etc/porttime jest koczona.

PLIKI

    /etc/porttime - zezwolenia dla logowania na portach
    /etc/utmp   - biece sesje pracy

AUTOR

    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  LOGOUTD(8)