Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pseudosieci (loop)

SKŁADNIA

    losetup [-e szyfrowanie] [-o offset] urządzenie_loop plik
    losetup [-d] urządzenie_loop

OPIS

    losetup służy do kojarzenia urządzeń pseudosieci z plikami zwykłymi lub urządzeniami
    blokowymi, do odłączania urządzeń pseudosieci i sprawdzania ich statusu.  Jeżeli podano
    tylko argument urządzenie_loop, to pokazywany jest status odpowiedniego urządzenia
    pseudosieci.

OPCJE

    -d   odłącza plik lub urządzenie skojarzone z podanym urządzeniem pseudosieci.

    -e szyfrowanie
       włącza szyfrowanie danych. Rozpoznawane są następujące słowa kluczowe:

       NONE  bez szyfrowania (domyślne).
       XOR  wykorzystuje proste szyfrowanie XOR.
       Blowfish
           stosuje szyfrowanie Blowfish. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się
           jądro międzynarodowe [tłum.: dotyczy występujących w Debianie różnic w
           dystrybucji do użytku w USA i poza nimi, z uwagi na ograniczenia eksportowe]
           i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       Twofish
           stosuje szyfrowanie Twofish. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się
           jądro międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       CAST  stosuje szyfrowanie CAST. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       DES  wykorzystuje szyfrowanie DES. Szyfrowanie DES jest dostępne tylko, jeśli do
           jądra dodano opcjonalny pakiet DES. Posługuje się ono dodatkową wartością
           początkową, używaną do ochrony haseł przeciw atakom słownikowym. Stosowanie
           DES jest niezalecane.
       DFC  stosuje szyfrowanie DFC. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       IDEA  stosuje szyfrowanie IDEA. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       MARS  stosuje szyfrowanie MARS. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       RC5  stosuje szyfrowanie RC5. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       RC6  stosuje szyfrowanie RC6. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się jądro
           międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       Serpent
           stosuje szyfrowanie Serpent. Jest dostępne tylko wówczas, gdy stosuje się
           jądro międzynarodowe i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.

    -o offset
       początek danych przesuwany jest offset bajtów w podanego pliku lub urządzenia.

PLIKI

    /dev/loop0,/dev/loop1,...  urządzenia loop (numer główny=7)
    /proc/cipher/*       dostępne metody szyfrowania

PRZYKŁAD

    Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym konieczne jest wcześniejsze załadowanie go
    poleceniem

       # insmod loop.o

    Jako przykład użycia urządzenia pseudosieci posłużą poniższe polecenia:

       dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
       losetup -e blowfish /dev/loop0 /file
       Password :
       mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
       mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
        ...
       umount /dev/loop0
       losetup -d /dev/loop0

    Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym można usunąć z pamięci załadowany moduł
    poleceniem

       # rmmod loop

OGRANICZENIA

    Szyfrowanie DES jest nieznośnie powolne. Z kolei XOR jest strasznie słabe.  Obecnie oba
    nie są bezpieczne. Niektóre z metod szyfrowania wymagają licencji, by móc je używać.

BŁĘDY

    CAST, DES, RC5 i Twofish są aktualnie zepsute [złamane?] i nie można ich używać. [tłum.:
    uwaga z wersji do Debiana]

AUTORZY

    Wersja pierwotna: Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>
    Utrzymanie: Werner Almesberger <almesber@bernina.ethz.ch>
    Pierwotne DES: Eric Young <eay@psych.psy.uq.oz.au>
    Modularyzacja i aktualizacja 28-5-94: Mitch DSouza <m.dsouza@mrc-apu.cam.ac.uk>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.