Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   lpd — demon buforowania drukarki wierszowej

SKŁADNIA

   lpd [-l]

OPIS

   Lpd jest demonem drukarki (obsługuje buforowanie wydruków) i normalnie
   wywoływany jest podczas startu systemu z pliku rc(8). Wykonuje
   jednokrotne przejście przez plik printcap(5a), by dowiedzieć się o
   istniejących drukarkach i drukuje pliki, jakie ewentualnie pozostały po
   załamaniu systemu. Następnie wykorzystuje funkcje systemowe listen(2) i
   accept(2) do otrzymywania żądań wydruku plików z kolejki, transferu
   plików do obszaru buforowania, wyświetlania kolejki i usuwania zadań z
   kolejki. W każdym z tych przypadków do obsługi żądania lpd rozwidla się
   w proces potomny. W ten sposób proces macierzysty może nadal nasłuchiwać
   kolejnych żądań.

   Dostępne opcje:

   -l   Flaga -l powoduje, że lpd rejestruje otrzymane z sieci poprawne
       żądania. Może być przydatne do celów diagnostycznych.

   Istnieją dwa środki kontroli dostępu. Po pierwsze, wszystkie żądania
   muszą nadchodzić z jednaj z maszyn wymienionych w pliku /etc/hosts.equiv
   lub /etc/hosts.lpd. Po drugie, jeżeli dla drukarki, do której następuje
   odwołanie, podano właściwość rs we wpisie printcap, to będą honorowane
   tylko żądania lpr pochodzące od użytkowników mających konta na maszynie z
   tą drukarką.

   Plik minfree w każdym z katalogów buforowania zawiera liczbę bloków
   dyskowych, jakie mają pozostać wolne, tak by kolejka drukarki nie
   wypełniła całkowicie dysku. Plik minfree można zmieniać dowolnym
   ulubionym edytorem tekstów.

   Demon rozpoczyna przetwarzanie plików po pomyślnym ustawieniu blokady na
   wyłączny dostęp (opisane nieco później), i szuka w katalogu buforowania
   plików rozpoczynających się od cf. Wiersze w każdym z plików cf
   określają pliki, jakie mają być wydrukowane lub akcje nie będące
   drukowaniem, jakie należy wykonać. Każdy taki wiersz rozpoczyna się
   znakiem kluczowym, podającym co należy zrobić z resztą wiersza.

   J    Nazwa zadania (job name). Łańcuch, jaki ma być użyty jako nazwa
       zadania na stronie rozdzielającej.

   C    Klasyfikacja (classification). Łańcuch, jaki ma być użyty w
       wierszu klasyfikacji na stronie rozdzielającej.

   L    Dosłownie (literal). Wiersz zawiera informacje identyfikacyjne z
       pliku haseł i powoduje, że zostanie wydrukowana strona
       rozdzielająca.

   T    Tytuł (title). Łańcuch, jaki ma być użyty jako tytuł dla pr(1).

   H    Nazwa hosta. Nazwa maszyny, z której wywołano lpr.

   P    Osoba (person). Nazwa zgłoszeniowa (login) osoby, która wywołała
       lpr. Stosowane do weryfikacji właściciela przez lprm.

   M    Po zakończeniu aktualnego zadania druku wysyła list do zadanego
       użytkownika.

   f    Plik sformatowany. Nazwa pliku już sformatowanego do druku.

   l    Podobnie jak ``f'', ale przekazuje znaki sterujące i nie wykonuje
       łamania stron.

   p    nazwa pliku do wydrukowania przy pomocy pr(1) jako filtru.

   t    Plik troff. Plik zawiera wyjście utworzone przez troff(1)
       (polecenia cat fotonaświetlarki).

   n    Plik ditroff. Plik zawiera wyjście ditroff (device independent
       troff - troff niezależny od urządzenia).

   r    Plik DVI. Plik zawiera wyjście programu Tex l (format DVI ze
       Standford).

   g    Plik graficzny. Plik zawiera dane utworzone przez plot(3).

   c    Plik cifplot. Plik zawiera dane utworzone przez cifplot.

   v    Plik zawiera obraz rastrowy.

   r    Plik zawiera dane tekstowe z FORTRAN-owymi znakami sterowania
       karetką.

   1    Font R troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast
       domyślnego.

   2    Font I troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast
       domyślnego.

   3    Font B troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast
       domyślnego.

   4    Font S troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast
       domyślnego.

   W    Szerokość (width). Zmienia szerokość strony (w znakach) stosowaną
       przez pr(1) i filtry tekstowe.

   I    Wcięcie (indent). Liczba znaków, o jaką ma być wcięty wydruk (w
       ascii).

   U    Usunięcie (unlink). Nazwa pliku do usunięcia po zakończeniu
       wydruku.

   N    Nazwa pliku. Nazwa pliku do wydrukowania, lub puste dla
       standardowego wejścia (gdy lpr wywoływane jest w potoku).

   Jeżeli plik nie może być otwarty, odpowiedni komunikat zostanie
   zarejestrowany poprzez syslog(3) przy zastosowaniu podsystemu LOG_LPR.
   Lpd Próbuje otworzyć przeznaczony do wydruku plik, którego spodziewa się
   w danym miejscu, do 20 razy, po czym pomija go.

   Lpd wykorzystuje flock(2) do zapewnienia wyłącznego dostępu do pliku
   blokującego i zapobiegania równoczesnej aktywności wielokrotnych demonów.
   Jeżeli demon powinien zostać zabity lub niespodziewanie umiera, to plik
   blokujący nie musi być usuwany. Plik blokujący przechowywany jest w
   czytelnej postaci ASCII i zawiera dwa wiersze. Pierwszy jest
   identyfikatorem procesu demona, a drugi nazwą kontrolną pliku aktualnie
   drukowanego zadania. Drugi wiersz jest aktualizowany tak, by
   odzwierciedlał bieżący status lpd dla programów lpq(1a) i lprm(1a).

PLIKI

   /etc/printcap     plik opisu drukarek
   /var/spool/*     katalogi buforowania wydruków
   /var/spool/*/minfree miminalne wolne miejsce, jakie należy pozostawić
   /dev/lp*       urządzenia drukarek
   /var/run/printer   gniazdo dla żądań lokalnych
   /etc/hosts.equiv   spis nazw maszyn uprawnionych do dostępu do
              drukarek
   /etc/hosts.lpd    spis nazw maszyn uprawnionych do dostępu do
              drukarek, ale nie pod tą samą kontrolą
              administratorską.

ZOBACZ TAKŻE

   lpc(8a), pac(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a), syslog(3), printcap(5a) BSD
   4.3 Line printer manual.

HISTORIA

   Demon lpd pojawił się w wersji 6 Uniksa AT&T.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.