Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lsmod - pokazuje zaladowane moduly

SK/LADNIA

    lsmod [-hV]

OPIS

    lsmod wywietla informacj o wszystkich zaladowanych modulach.

    Informacja podawana jest w nastpujcym formacie: nazwa, rozmiar, licznik
    uycia, lista odwolujcych si do niego modulow. Podawana informacja jest
    identyczna z t, ktora jest dostpna poprzez /proc/modules.

    Jeeli modul moe usun si za pomoc funkcji can_unload, to lsmod w polu
    licznik uycia wywietla zawsze -1, niezalenie od rzeczywistej warto
    licznika,

OPCJE

    -h, --help
       Wywietla podsumowanie opcji i koczy dzialanie.

    -V, --version
       Wywietla wersj programu lsmod i koczy dzialanie.

ZOBACZ TAKE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), ksyms(8)

HISTORIA

    Wsparcie dla modulow zostalo zapocztkowane przez Anonima
    Pierwsza  wersja  linuksowa  przygotowana  przez  Basa Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowana do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Aktualizowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> w marcu 1999

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.