Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lspci - wymień wszystkie urządzenia PCI

SKŁADNIA

    lspci [opcje]

OPIS

    lspci jest narzędziem do wyświetlania informacji o wszystkich szynach PCI systemu i
    podączonych do nich urządzeniach.

    Aby korzystać z nowych właściwości tego programu, potrzebujesz jądra Linuksowego 2.1.82
    lub nowszego, wspierającego interfejs /proc/bus/pci.  W przypadku starszych jąder,
    narzędzia PCI będą musiały używać bezpośredniego dostępu do sprzętu, który jest możliwy
    tylko z poziomu roota i powoduje niezliczone sytuacje wyścigów i inne problemy.

    Jeśli chcesz zgłaszać błędy o sterownikach PCI lub o samym lspci, to proszę załącz wynik
    wywołania "lspic -vvx".

OPCJE

    -v   Nakazuje lspci bycie gadatliwym i wyświetlanie szczegółowych  informacji  o
       wszystkich urządzeniach.

    -vv  Nakazuje lspci bycie bardzo gadatliwym i wyświetlanie jeszcze więcej informacji
       (właściwie wszystkich, które można zdobyć od urządzenia PCI). Dokładne znaczenie
       tych danych nie jest wyjaśnione w tym podręczniku; jeśli potrzebujesz wiedzieć
       więcej, zobacz /usr/include/linux/pci.h lub specyfikacje PCI.

    -n   Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urządzenia jako numerki, bez rozwijania ich w
       bazie danych ID PCI.

    -x   Pokazuje szesnastkowy zrzut pierwszych 64 bajtów przestrzeni konfiguracyjnej PCI
       (standardowy nagłówek). Przydatne do debuggowania sterowników i samego lspci.

    -xxx  Pokazuje szesnastkowy zrzut całej przestrzeni konfiguracyjnej PCI. Dostępne tylko
       dla  roota,  gdyż  część urządzeń PCI załamuje się gdy próbujesz odczytać
       niezdefiniowane obszary przestrzeni konfiguracyjnej (zachowanie to prawdopodobnie
       nie narusza standardu PCI, lecz jest co najmniej bardzo głupie).

    -b   Widok szynocentryczny. Pokazuje wszystkie numery IRQ i adresy widziane przez karty
       na szynie PCI, zamiast punktu widzenia jądra.

    -t   Pokazuje drzewiasty diagram zawierający wszystkie szyny, mosty, urządzenia i
       połączenia między nimi.

    -s [[szyna]:][slot][.[funkcja]]
       Pokazuje urządzenia tylko w określonej szynie, slocie i funkcji. Każdy komponent
       adresu urządzenia można pominąć lub oznaczyć gwiazdką, co oznacza dowolną wartość.
       Wszystkie numerki są szesnastkowe. Np. "0:" oznacza wszystkie urządzenia na szynie
       0, "0" oznacza wszystkie funkcje urządzenia na dowolnej szynie, "0.3" wybiera
       trzecią funkcję urządzenia 0 na wszystkich szynach, a ".4" pokazuje czwartą funkcję
       każdego urządzenia.

    -d [vendor]:[device]
       Pokazuje tylko urządzenia o określonym ID urządzenia i dystrybutora. Obydwa ID są
       podawane szesnastkowo i mogą być pominięte lub określone jako "*" (dowolne).

    -i plik
       używa pliku jako bazy ID PCI zamiast /usr/share/pci.ids.

    -p katalog
       Używa katalogu jako katalogu zawierającego informacje o szynie PCI zamiast
       /proc/bus/pci.

    -m   Wyrzuca dane o urządzeniu PCI w formacie odczytywalnym przez maszynę (obsługiwany
       jest zarówno format normalny jak i gadatliwy). Opcja stworzona do łatwego
       prztwarzania danych przez skrypty.

    -M   Wywołuje tryb mapowania szyny, który skanuje szczegółowo szynę aby znaleźć
       wszystkie urządzenia (nawet te spoza źle skonfigurowanych mostów itp.). Zauważ, że
       jest to przeznaczone tylko do diagnostyki i może załamać maszynę (tylko w wypadku
       błędogennych urządzeń, lecz niestety takie istnieją). Możliwość ta jest dostępna
       tylko dla roota. Używanie -M w metodach dostępu PCI, które nie  dotykają
       bezpośrednio sprzętu nie ma sensu, gdyż rezultaty są take same jak w zwykłych
       trybach listowania.

    --version
       Pokazuje wersję lspci. Opcja ta powinna być używana samodzielnie.

OPCJE PCILIB

    Narzędzia PCI używają PCILIB (przenośnej biblioteki, dającej niezależne od platformy
    funkcje dostępu do obszaru konfiguracyjnego PCI) do rozmawiania z kartami PCI. Następujące
    opcje sterują parametrami biblioteki, szczególnie jej metodami dostępu. Domyślnie PCILIB
    używa pierwszej dostępnej metody dostępu i nie wyświetla danych debuggowych. Każdemu
    przełącznikowi towarzyszy lista konfiguracji sprzętowych/programowych, w których jest
    obsługiwany.

    -P katalog
       Używa dostępu konfiguracyjnego w stylu Linuksa 2.1 do katalogu katalog zamiast do
       /proc/bus/pci. (tylko Linux 2.1 lub nowsze)

    -H1  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 1 konfiguracji Intela.
       (tylko dla i386 i kompatybilnych)

    -H2  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 2 konfiguracji Intela.
       Uwaga: mechanizm ten jest w stanie zaadresować jedynie pierwszych 16 urządzeń szyny
       i wydaje się być bardzo niewiarygodny w niektórych przypadkach. (tylko dla i386 i
       kompatybilnych)

    -S   Używa wywołań systemowych dostępu do PCI. (tylko Linux na Alfie i UltraSparku)

    -F plik
       Wyciąga wszystkie informacje z podanego pliku zawierającego wyjście lspci -x. Jest
       to przydatne do analizowania przekazanych przez użytkowników raportów o błędach,
       gdyż można wyświetlić konfigurację sprzętową w dowolnym stylu bez męczenia
       użytkownika o nowe zrzuty. (wszystkie systemy).

    -G   Zwiększa w bibliotece poziom debugowania. (wszystkie systemy)

PLIKI

    /usr/share/pci.ids
       Lista znanych ID PCI (dystrybutorzy, urządzenia, klasy i podklasy).

    /proc/bus/pci
       Interfejs do przestrzeni konfiguracyjnej szyny PCI udostępniony w jądrach Linuksa
       po wersji 2.1.82. Zawiera podkatalogi wg szyn z plikami przestrzeni konfiguracyjnej
       kart i plikami urządzeń zawierającymi listy wszystkich urządzeń PCI.

ZOBACZ TAKŻE

    setpci(8)

AUTOR

    Narzędziami opiekuje się Martin Mares <mj@suse.cz>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.