Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lspci - wymień wszystkie urządzenia PCI

SKŁADNIA

    lspci [opcje]

OPIS

    lspci jest narzędziem do wyświetlania informacji o wszystkich szynach
    PCI systemu i podączonych do nich urządzeniach.

    Aby korzystać z nowych właściwości tego programu, potrzebujesz jądra
    Linuksowego 2.1.82 lub nowszego, wspierającego interfejs /proc/bus/pci.
    W przypadku starszych jąder, narzędzia PCI będą musiały  używać
    bezpośredniego dostępu do sprzętu, który jest możliwy tylko z poziomu
    roota i powoduje niezliczone sytuacje wyścigów i inne problemy.

    Jeśli chcesz zgłaszać błędy o sterownikach PCI lub o samym lspci, to
    proszę załącz wynik wywołania "lspic -vvx".

OPCJE

    -v   Nakazuje lspci bycie gadatliwym i wyświetlanie szczegółowych
       informacji o wszystkich urządzeniach.

    -vv  Nakazuje lspci bycie bardzo gadatliwym i wyświetlanie jeszcze
       więcej informacji (właściwie wszystkich, które można zdobyć od
       urządzenia PCI). Dokładne znaczenie tych danych nie  jest
       wyjaśnione  w tym podręczniku; jeśli potrzebujesz wiedzieć
       więcej, zobacz /usr/include/linux/pci.h lub specyfikacje PCI.

    -n   Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urządzenia jako numerki, bez
       rozwijania ich w bazie danych ID PCI.

    -x   Pokazuje szesnastkowy zrzut pierwszych 64 bajtów przestrzeni
       konfiguracyjnej PCI (standardowy  nagłówek).  Przydatne  do
       debuggowania sterowników i samego lspci.

    -xxx  Pokazuje szesnastkowy zrzut całej przestrzeni konfiguracyjnej
       PCI. Dostępne tylko dla roota, gdyż część urządzeń PCI załamuje
       się gdy próbujesz odczytać niezdefiniowane obszary przestrzeni
       konfiguracyjnej (zachowanie to prawdopodobnie  nie  narusza
       standardu PCI, lecz jest co najmniej bardzo głupie).

    -b   Widok szynocentryczny. Pokazuje wszystkie numery IRQ i adresy
       widziane przez karty na szynie PCI, zamiast punktu widzenia
       jądra.

    -t   Pokazuje drzewiasty diagram zawierający wszystkie szyny, mosty,
       urządzenia i połączenia między nimi.

    -s [[szyna]:][slot][.[funkcja]]
       Pokazuje urządzenia tylko w określonej szynie, slocie i funkcji.
       Każdy komponent adresu urządzenia można pominąć lub oznaczyć
       gwiazdką, co oznacza dowolną wartość. Wszystkie numerki są
       szesnastkowe. Np. "0:" oznacza wszystkie urządzenia na szynie 0,
       "0" oznacza wszystkie funkcje urządzenia na dowolnej szynie,
       "0.3"  wybiera trzecią funkcję urządzenia 0 na wszystkich
       szynach, a ".4" pokazuje czwartą funkcję każdego urządzenia.

    -d [vendor]:[device]
       Pokazuje tylko urządzenia o określonym  ID  urządzenia  i
       dystrybutora. Obydwa ID są podawane szesnastkowo i mogą być
       pominięte lub określone jako "*" (dowolne).

    -i plik
       używa pliku jako bazy ID PCI zamiast /usr/share/pci.ids.

    -p katalog
       Używa katalogu jako katalogu zawierającego informacje o szynie
       PCI zamiast /proc/bus/pci.

    -m   Wyrzuca dane o urządzeniu PCI w formacie odczytywalnym przez
       maszynę (obsługiwany jest zarówno format normalny  jak  i
       gadatliwy). Opcja stworzona do łatwego prztwarzania danych przez
       skrypty.

    -M   Wywołuje tryb mapowania szyny, który skanuje szczegółowo szynę
       aby  znaleźć  wszystkie  urządzenia  (nawet  te spoza źle
       skonfigurowanych mostów itp.). Zauważ, że jest to przeznaczone
       tylko do diagnostyki i może załamać maszynę (tylko w wypadku
       błędogennych urządzeń, lecz niestety takie istnieją). Możliwość
       ta jest dostępna tylko dla roota. Używanie -M w metodach dostępu
       PCI, które nie dotykają bezpośrednio sprzętu nie ma sensu, gdyż
       rezultaty są take same jak w zwykłych trybach listowania.

    --version
       Pokazuje  wersję  lspci.  Opcja  ta  powinna być używana
       samodzielnie.

OPCJE PCILIB

    Narzędzia PCI używają PCILIB (przenośnej biblioteki, dającej niezależne
    od platformy funkcje dostępu do obszaru konfiguracyjnego PCI) do
    rozmawiania z kartami PCI. Następujące opcje sterują parametrami
    biblioteki, szczególnie jej metodami dostępu. Domyślnie PCILIB używa
    pierwszej dostępnej metody dostępu i nie wyświetla danych debuggowych.
    Każdemu   przełącznikowi   towarzyszy   lista   konfiguracji
    sprzętowych/programowych, w których jest obsługiwany.

    -P katalog
       Używa dostępu konfiguracyjnego w stylu Linuksa 2.1 do katalogu
       katalog zamiast do /proc/bus/pci. (tylko Linux 2.1 lub nowsze)

    -H1  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 1
       konfiguracji Intela. (tylko dla i386 i kompatybilnych)

    -H2  Używa bezpośredniego dostępu do sprzętu poprzez mechanizm 2
       konfiguracji  Intela.  Uwaga: mechanizm ten jest w stanie
       zaadresować jedynie pierwszych 16 urządzeń szyny i wydaje się
       być bardzo niewiarygodny w niektórych przypadkach. (tylko dla
       i386 i kompatybilnych)

    -S   Używa wywołań systemowych dostępu do PCI. (tylko Linux na Alfie
       i UltraSparku)

    -F plik
       Wyciąga wszystkie informacje z podanego pliku zawierającego
       wyjście lspci -x. Jest to przydatne do analizowania przekazanych
       przez użytkowników raportów o błędach, gdyż można wyświetlić
       konfigurację sprzętową w dowolnym stylu bez męczenia użytkownika
       o nowe zrzuty. (wszystkie systemy).

    -G   Zwiększa w bibliotece poziom debugowania. (wszystkie systemy)

PLIKI

    /usr/share/pci.ids
       Lista  znanych ID PCI (dystrybutorzy, urządzenia, klasy i
       podklasy).

    /proc/bus/pci
       Interfejs do przestrzeni konfiguracyjnej szyny PCI udostępniony
       w jądrach Linuksa po wersji 2.1.82. Zawiera podkatalogi wg szyn
       z plikami przestrzeni konfiguracyjnej kart i plikami urządzeń
       zawierającymi listy wszystkich urządzeń PCI.

ZOBACZ TAKŻE

    setpci(8)

AUTOR

    Narzędziami opiekuje się Martin Mares <mj@suse.cz>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.