Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   makemap -- utworz bazy map dla sendmaila

SK/LADNIA

   makemap [-N] [-d] [-f] [-o] [-r] [-v] maptype mapname

OPIS

   makemap tworzy baz map, uywan podczas kluczowych podgldow map (keyed map
   lookups) w sendmail(8). Odczytuje on wejcie ze standardowego wejcia i
   wypuszcza wyjcie do bazy wskazanej przez mapname.

   Zalenie od sposobu skompilowania makemap obsluguje do trzech ronych
   formatow baz danych, wybieranych przy uyciu parametru maptype . Mog to
   by

   btree    mapy formatu B-Tree. Wymaga to nowej biblioteki db(3) z
         Berkeley.

   hash    Mapy formatu hash. Rownie wymagaj biblioteki db(3) .

   We wszystkich wypadkach, makemap odczytuje ze standardowego wejcia linie,
   skladajce si z dwoch, oddzielonych spacj slow. Pierwsze jest kluczem
   bazy, a drugie wartoci. Warto moe zawiera napisy ``%n'' dla wskazanych
   substytucji parametrow. Literalne wtrcenia powinny by podwojone
   (``%%''). Puste linie i linie rozpoczynajce si od ``#'' s ignorowane.

  Flagi
   -N     Wlcz bajt null, ktory koczy napisy w mapie. Musi to
         odpowiada fladze -N w linii ``K'' sendmail.cf.

   -d     Dopu podwojne klucze w mapie. Jest to dozwolone tylko w
         mapach formatu B-Tree. Jeli odczytane zostan dwa identyczne
         klucze, oba zostan wlczone w map.

   -f     Normalnie wszystkie litery klucza s zmieniane na male litery.
         Flaga ta temu przeciwdziala. Jest to przeznaczone do zwizku
         z flag -f w linii K sendmail.cf.

   -o     Dopisz do starego pliku. Umoliwia to powikszanie starego
         pliku.

   -r     Zezwol na podmienianie istniejcych kluczy. Normalnie makemap
         narzeka jeli powtorzysz klucz i nie wstawia go.

   -v     Gadatliwie opisuj co si dzieje.

ZOBACZ TAKE

   sendmail(8)

HISTORIA

   Komenda makemap pojawila si w 4.4BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.