Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   makemap — utwórz bazy map dla sendmaila

SKŁADNIA

   makemap [-N] [-d] [-f] [-o] [-r] [-v] maptype mapname

OPIS

   makemap tworzy bazę map, używaną podczas kluczowych podglądów map (keyed
   map lookups) w sendmail(8). Odczytuje on wejście ze standardowego
   wejścia i wypuszcza wyjście do bazy wskazanej przez mapname.

   Zależnie od sposobu skompilowania makemap obsługuje do trzech różnych
   formatów baz danych, wybieranych przy użyciu parametru maptype . Mogą to
   być

   btree    mapy formatu B-Tree. Wymaga to nowej biblioteki db(3) z
         Berkeley.

   hash    Mapy formatu hash. Również wymagają biblioteki db(3) .

   We wszystkich wypadkach, makemap odczytuje ze standardowego wejścia
   linie, składające się z dwóch, oddzielonych spacją słów. Pierwsze jest
   kluczem bazy, a drugie wartością. Wartość może zawierać napisy ``%n''
   dla wskazanych substytucji parametrów. Literalne wtrącenia powinny być
   podwojone (``%%''). Puste linie i linie rozpoczynające się od ``#'' są
   ignorowane.

  Flagi
   -N     Włącz bajt null, który kończy napisy w mapie. Musi to
         odpowiadać fladze -N w linii ``K'' sendmail.cf.

   -d     Dopuść podwójne klucze w mapie. Jest to dozwolone tylko w
         mapach formatu B-Tree. Jeśli odczytane zostaną dwa
         identyczne klucze, oba zostaną włączone w mapę.

   -f     Normalnie wszystkie litery klucza są zmieniane na małe
         litery. Flaga ta temu przeciwdziała. Jest to przeznaczone do
         związku z flagą -f w linii K sendmail.cf.

   -o     Dopisz do starego pliku. Umożliwia to powiększanie starego
         pliku.

   -r     Zezwól na podmienianie istniejących kluczy. Normalnie
         makemap narzeka jeśli powtórzysz klucz i nie wstawia go.

   -v     Gadatliwie opisuj co się dzieje.

ZOBACZ TAKŻE

   sendmail(8)

HISTORIA

   Komenda makemap pojawiła się w 4.4BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.