Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mingetty - minimalne getty dla konsol

SK/LADNIA

    mingetty [--noclear] [--long-hostname] tty

OPIS

    mingetty jest minimalnym getty dla uytku na wirtualnych konsolach. W
    przeciwiestwie do agetty(8), mingetty nie nadaje si do obslugi linii
    szeregowych. Dla tego celu polecam uywa mgetty(8).

OPCJE

    --noclear
       Nie czy ekranu przed poproszeniem o nazw uytkownika (normalnie
       ekran jest czyszczony).

    --long-hostname
       Domylnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki.
       Po  wlczeniu  tej  opcji,  pokazywany  jest  pelny  tekst
       gethostname(2).

ISSUE ESCAPES

    mingetty rozpoznaje nastpujce sekwencje specjalne, ktore mona osadzi w
    pliku /etc/issue:

    \d   wstaw biecy dzie (czas lokalny),

    \l   wstaw lini na ktorej dziala mingetty,

    \m   wstawia architektur maszyny (uname -m),

    \n   wstawia sieciow nazw wzla maszyny (uname -n),

    \o   wstawia nazw domeny,

    \r   wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),

    \t   wstawia czas biecy (lokalny),

    \s   wstawia nazw systemu operacyjnego,

    \u oraz \U
       liczba uytkownikow, ktorzy s aktualnie zalogowani. \U wstawia
       "n users", podczas gdy \u wstawia tylko "n".

    \v   wstawia wersj systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYK/LAD

    Tekst "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" mona stworzy,
    wstawiajc do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

    /etc/issue, /var/run/utmpx.

ZOBACZ TAKE

    mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

    Copyright  (C)  1996  Florian  La  Roche  <florian@suse.de>  lub
    <florian@jurix.jura.uni-sb.de>.  Strona podrcznika  napisana  przez
    Davida Frey'a <David.Frey@eos.lugs.ch> i Floriana La Roche.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.