Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

    mingetty [--noclear] [--long-hostname] tty

OPIS

    mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do
    agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam
    używać mgetty(8).

OPCJE

    --noclear
       Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest
       czyszczony).

    --long-hostname
       Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej
       opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).

ISSUE ESCAPES

    mingetty  rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku
    /etc/issue:

    \d   wstaw bieżący dzień (czas lokalny),

    \l   wstaw linię na której działa mingetty,

    \m   wstawia architekturę maszyny (uname -m),

    \n   wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),

    \o   wstawia nazwę domeny,

    \r   wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),

    \t   wstawia czas bieżący (lokalny),

    \s   wstawia nazwę systemu operacyjnego,

    \u oraz \U
       liczba użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani. \U wstawia "n users", podczas
       gdy \u wstawia tylko "n".

    \v   wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

    Tekst  "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do
    /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

    /etc/issue, /var/run/utmpx.

ZOBACZ TAKŻE

    mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

    Copyright © 1996 Florian La Roche <florian@suse.de> lub <florian@jurix.jura.uni-sb.de>.
    Strona podręcznika napisana przez Davida Frey'a <David.Frey@eos.lugs.ch> i Floriana La
    Roche.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.