Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

    mingetty [--noclear] [--long-hostname] tty

OPIS

    mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W
    przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii
    szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

    --noclear
       Nie  czyść  ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika
       (normalnie ekran jest czyszczony).

    --long-hostname
       Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki.
       Po  włączeniu  tej  opcji,  pokazywany  jest  pełny tekst
       gethostname(2).

ISSUE ESCAPES

    mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które  można
    osadzić w pliku /etc/issue:

    \d   wstaw bieżący dzień (czas lokalny),

    \l   wstaw linię na której działa mingetty,

    \m   wstawia architekturę maszyny (uname -m),

    \n   wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),

    \o   wstawia nazwę domeny,

    \r   wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),

    \t   wstawia czas bieżący (lokalny),

    \s   wstawia nazwę systemu operacyjnego,

    \u oraz \U
       liczba użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani. \U wstawia
       "n users", podczas gdy \u wstawia tylko "n".

    \v   wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

    Tekst "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć,
    wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

    /etc/issue, /var/run/utmpx.

ZOBACZ TAKŻE

    mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

    Copyright  ©  1996  Florian  La  Roche  <florian@suse.de>  lub
    <florian@jurix.jura.uni-sb.de>.  Strona podręcznika napisana  przez
    Davida Frey'a <David.Frey@eos.lugs.ch> i Floriana La Roche.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.