Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkdosfs - pod kontrolą Linuksa twórz system plików FAT

SKŁADNIA

    mkdosfs [-c|-l filename] [-f number-of-FATs] [-F FAT-size] [-i volume-id] [-m message-
    file] [-n volume-name] [-r root-dir-entries] [-s sectors-per-cluster] [-v] device [block-
    count]

OPIS

    mkdosfs służy do tworzenia, pod kontrolą Linuksa, systemu plików MS-DOS na zadanym
    urządzeniu (zwykle partycji dysku). By utworzyć partycję FAT32, posłuż się opcją -F 32.

    device jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu (np. /dev/hdXX).

    block-count jest liczbą bloków urządzenia. Jeśli pominięto, to mkdosfs automatycznie
    określa rozmiar systemu plików.

OPCJE

    -c   Sprawdź obecność błędnych bloków na urządzeniu przed tworzeniem systemu plików.

    -f number-of-FATs
       Określ liczbę tablic alokacji plików (FAT) w systemie plików. Domyślnie 2. Obecnie
       linuksowy system plików MS-DOS nie obsługuje więcej niż dwu tablic FAT.

    -F FAT-size
       Określa typ używanej tablicy alokacji plików (12-, 16-, lub 32-bitowa). Opcja
       wymagana do utworzenia partycji FAT32.  W przeciwnym razie, nie jest zwykle
       przydatna, gdyż mkdosfs automatycznie wybiera zalecany rozmiar FAT dla danego
       systemu plików.

    -i volume-id
       Ustawia identyfikator wolumenu nowo utworzonego systemu plików; volume-id jest
       32-bitową liczbą szesnastkową (na przykład, 2e24ec82). Domyślnie jest to liczba
       zależna od czasu utworzenia systemu plików.

    -l filename
       Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename.

    -m message-file
       Ustawia komunikat, jaki otrzymuje użytkownik podczas próby startu (boot) tego
       systemu plików bez poprawnie zainstalowanego systemu operacyjnego.  Komunikat nie
       może przekraczać 418 bajtów po konwersji znaków końca linii na kombinacje powrót
       karetki-koniec linii i rozwinięciu znaków tabulacji.  Jeżeli nazwą pliku jest
       myślnik (-), to tekst jest pobierany ze standardowego wejścia.

    -n volume-name
       Ustawia nazwę wolumenu (etykietę - label) systemu plików. Nazwa wolumenu może mieć
       długość do 11 znaków. Domyślnie brak etykiety.

    -r root-dir-entries
       Określa liczbę pozycji dostępnych w głównym katalogu. Domyślnie jest to 112 lub 224
       dla dyskietek oraz 512 dla dysków twardych.

    -s sectors-per-cluster
       Określa liczbę sektorów dysku przypadających na jeden cluster. Musi być potęgą 2,
       tj. 1, 2, 4, 8, ... 128.

    -v   Wykonywanie gadatliwe.

BŁĘDY

    Na razie nie są znane. Jeśli jakieś znajdziesz, proszę zgłoś je [w jęz.angielskim] na
    adres <chaffee@bmrc.berkeley.edu>. Dołącz, proszę, numer wersji (0.4).

AUTOR

    Dave Hudson <dave@humbug.demon.co.uk>; modyfikacje: Peter Anvin <hpa@yggdrasil.com>;
    obsługę FAT32 dodał Gordon Chaffee <chaffee@bmrc.berkeley.edu>.

PODZIĘKOWANIA

    mkdosfs oparty jest o kod z mke2fs (napisany przez: Remy Card - <card@masi.ibp.fr>), który
    z kolei oparto o mkfs (napisany przez: Linus Torvalds - <torvalds@cs.helsinki.fi>).

ZOBACZ TAKŻE

    dosfsck(8), mkfs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.