Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkfs - zbuduj linuksowy system plików

SKŁADNIA

    mkfs [-V] [-t typ_fs] [opcje-fs] filesys [bloki]

OPIS

    mkfs  służy  do budowania linuksowego systemu plików na zadanym
    urządzeniu, zwykle partycji dysku twardego. filesys jest albo nazwą
    urządzenia (np. /dev/hda1, /dev/sdb2) albo punktem montowania (np. /,
    /usr, /home) dla danego systemu plików.  Parametr bloki jest liczbą
    bloków, jakie zostaną użyte dla zadanego systemu plików.

    mkfs zwraca kod zakończenia równy 0 w przypadku powodzenia, zaś 1 przy
    porażce.

    W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem dla różnych poleceń
    budujących  systemy  plików  (mkfs.typ_fs) dostępnych w Linuksie.
    Polecenie budowania odpowiednie dla danego typu systemu plikowego
    wyszukiwane jest w wielu różnych katalogach jak /sbin, /sbin/fs,
    /sbin/fs.d, /etc/fs, /etc (dokładna lista definiowana jest na etapie
    kompilacji, ale zawiera co najmniej /sbin i /sbin/fs), a ostatecznie w
    katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH.  Przeglądnij,
    proszę, strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych
    typów systemów plików. Znajdziesz tam więcej szczegółów.

OPCJE

    -V   Tryb gadatliwy. Wyświetlaj szczegółowe komunikaty, łącznie ze
       wszystkimi wywoływanymi poleceniami specyficznymi dla systemu
       plików. Podanie tej opcji więcej niż jednokrotnie zabrania
       wykonywania  jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego
       systemu plików. Naprawdę przydatne tylko do testowania.

    -t typ_fs
       Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany
       jest domyślny (obecnie ext2).

    opcje-fs
       Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają
       zostać przekazane do faktycznego polecenia tworzenia systemu
       plików.  Mimo, że nie jest to gwarantowane, poniższe opcje
       obsługiwane są przez większość poleceń tworzących  systemy
       plików.

    -c   Sprawdź  uszkodzone  bloki  (bad  blocks) urządzenia przed
       utworzeniem systemu plików.

    -l nazwapliku
       Odczytaj listę błędnych plików z pliku o podanej nazwie.

    -v   (verbose) Włącz tryb gadatliwy.

BŁĘDY

    Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z
    opcjami  specyficznymi dla systemu plików.  Niektóre z programów
    budujących pewne systemy plików nie obsługują opcji -v ani nie zwracają
    znaczących kodów zakończenia. Ponadto, niektóre z programów tworzących
    systemy plików nie rozpoznają automatycznie wielkości urządzania i
    wymagają podania parametru bloki.

AUTORZY

    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji
    Remy'ego Carda do systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.