Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkfs - twórz linuksowy system plików MINIX

SKŁADNIA

    mkfs [-c|-l filename] [-nnamelength] [-i inodecount] [-v] urzdzenie
    [size-in-blocks]

OPIS

    mkfs tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle
    partycji dysku).

    urzdzenie występuje zwykle w następującej postaci:

       /dev/hda[1-8] (1-szy dysk IDE)
       /dev/hdb[1-8] (2-gi dysk IDE)
       /dev/sda[1-8] (1-szy dysk SCSI)
       /dev/sdb[1-8] (2-gi dysk SCSI)

    Parametr  size-in-blocks jest pożądanym rozmiarem systemu plików,
    wyrażonym jako liczba bloków. Informacja ta może być określona przy
    pomocy programów fdisk(8) lub cfdisk(8) Jeśli pominięto rozmiar, to
    zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby
    bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

    -c   Przed utworzeniem systemu plików sprawdź błędne bloki (bad
       blocks) urządzenia. Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne
       bloki, to wyświetlana jest ich ilość.

    -nnamelength
       Określa maksymalną długość nazw plików. Pomiędzy -n a namelength
       nie może być odstępu. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14
       i 30. Domyślną wartością jest 30.

    -i inodecount
       Określa liczbę i-węzłów (inodes) systemu plików.

    -l filename
       Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename. Plik
       zawiera po jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu.
       Wyświetlana jest ilość odczytanych błędnych bloków.

    -v   Twórz system plików Minix wersji 2.

KODY ZAKOŃCZENIA

    mkfs.minix zwraca jeden z poniższych kodów zakończenia:

    0   Bez błędów

    8   Błąd działania

    16   Błąd użycia (składni)

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), mkefs(8), efsck(8), reboot(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.