Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkfs - twórz linuksowy system plików MINIX

SKŁADNIA

    mkfs [-c|-l filename] [-nnamelength] [-i inodecount] [-v] urządzenie [size-in-blocks]

OPIS

    mkfs tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).

    urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:

       /dev/hda[1-8] (1-szy dysk IDE)
       /dev/hdb[1-8] (2-gi dysk IDE)
       /dev/sda[1-8] (1-szy dysk SCSI)
       /dev/sdb[1-8] (2-gi dysk SCSI)

    Parametr size-in-blocks jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba
    bloków. Informacja ta może być określona przy pomocy programów fdisk(8) lub cfdisk(8)
    Jeśli pominięto rozmiar, to zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie
    liczby bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

    -c   Przed utworzeniem systemu plików sprawdź błędne bloki (bad blocks) urządzenia.
       Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich ilość.

    -nnamelength
       Określa maksymalną długość nazw plików. Pomiędzy -n a namelength nie może być
       odstępu. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14 i 30. Domyślną wartością jest
       30.

    -i inodecount
       Określa liczbę i-węzłów (inodes) systemu plików.

    -l filename
       Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename. Plik zawiera po jednym
       numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest ilość odczytanych
       błędnych bloków.

    -v   Twórz system plików Minix wersji 2.

KODY ZAKOŃCZENIA

    mkfs.minix zwraca jeden z poniższych kodów zakończenia:

    0   Bez błędów

    8   Błąd działania

    16   Błąd użycia (składni)

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), mkefs(8), efsck(8), reboot(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.