Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    modinfo - wypisuje informacje o module jądra

SKŁADNIA

    modinfo [ opcje ] <plik_modułu>

OPIS

    Program narzędziowy modinfo bada plik obiektowy module_file związany z
    modułem jądra i wypisuje wszelkie zebrane informacje.

  OPCJE
    -a, --author
       Wypisuje autora modułu.

    -d, --description
       Wypisuje opis modułu.

    -a, --license
       Wypisuje licencję modułu.

    -n, --filename
       Wypisuje nazwę pliku modułu.

    -f acuch_formatu, --format acuch_formatu
       Pozwala użytkownikowi na podanie dowolnego łańcucha formatu,
       wydobywającego  wartości  z  sekcji  ELF pliku plik_moduu
       zawierającej informacje o module.  Zastępowane są nazwy cech
       ujęte w nawiasy klamrowe i poprzedzone znakiem procentu. Nazwa
       cechy %{filename} jest wspierana zawsze, nawet gdy moduł nie
       zawiera sekcji modinfo.

    -p, --parameters
       Wypisuje parametry wspierane przez moduł i ich typy.

    -h, --help
       Wypisuje mały ekran o użyciu.

    -V, --version
       Wypisuje wersję modinfo.

    Jeśli nie podano żadnych opcji, domyślnymi są filename, description,
    author, license i parameters.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8),  lsmod(8),  ksyms(8),
    modules(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.