Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    modinfo - wypisuje informacje o module jądra

SKŁADNIA

    modinfo [ opcje ] <plik_modułu>

OPIS

    Program narzędziowy modinfo bada plik obiektowy module_file związany z modułem jądra i
    wypisuje wszelkie zebrane informacje.

  OPCJE
    -a, --author
       Wypisuje autora modułu.

    -d, --description
       Wypisuje opis modułu.

    -a, --license
       Wypisuje licencję modułu.

    -n, --filename
       Wypisuje nazwę pliku modułu.

    -f łańcuch_formatu, --format łańcuch_formatu
       Pozwala użytkownikowi na podanie dowolnego łańcucha formatu,  wydobywającego
       wartości  z sekcji ELF pliku plik_modułu zawierającej informacje o module.
       Zastępowane są nazwy cech ujęte w nawiasy klamrowe i poprzedzone znakiem procentu.
       Nazwa cechy %{filename} jest wspierana zawsze, nawet gdy moduł nie zawiera sekcji
       modinfo.

    -p, --parameters
       Wypisuje parametry wspierane przez moduł i ich typy.

    -h, --help
       Wypisuje mały ekran o użyciu.

    -V, --version
       Wypisuje wersję modinfo.

    Jeśli nie podano żadnych opcji, domyślnymi są filename, description, author, license i
    parameters.

ZOBACZ TAKŻE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.