Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rpc.mountd - demon montowania NFS

SKŁADNIA

    /usr/sbin/rpc.mountd [opcje]

OPIS

    Program rpc.mountd implementuje protokół montowania NFS. Po odebraniu żądania montowania
    od klienta NFS sprawdza je według listy obecnie wyeksportowanych systemów plików. Jeśli
    klient ma prawa do zamontowania systemu, rpc.mountd pobiera uchwyt żądanego katalogu i
    zwraca go klientowi.

  Eksportowanie systemów plików NFS
    Udostępnianie systemów plików klientom NFS nazywa się eksportowaniem.

    Zazwyczaj system plików i hosty, dla których system ma być dostępny, powinny być
    wymienione w pliku /etc/exports. Ponadto przy każdym uruchamianiu systemu należy wywołać
    polecenie exportfs-a. Polecenie exportfs(8) powoduje wyeksportowanie informacji z tego
    pliku zarówno do jądra, jak i do demona rpc.mountd.

    Zamiast tego, można eksportować poszczególne katalogi tymczasowo, używając składni
    host:/katalog exportfs.

  Plik rmtab
    Dla każdego żądania montowania odebranego od klienta NFS, rpc.mountd dodaje wpis w pliku
    /var/state/nfs/rmtab. Podczas odbierania żądania odmontowania, wpis jest usuwany.

    Jednak plik ten jest raczej ozdobnikiem. Po pierwsze, klient może korzystać z uchwytu
    katalogu nawet po wywołaniu procedury odmontowania. Po drugie, jeśli system będący
    klientem  zostanie  przeładowany bez informowania rpc.mountd,to w rmtab pozostanie
    przestarzały plik.

OPCJE

    -N or --no-nfs-version
       Opcja ta może być używana do żądania by rpc.mountd nie oferował pewnych wersji NFS.
       Obecna wersja rpc.mountd może obsługiwać zarówno wersję 2 jak i 3 NFS. Jeśli
       sterownik jądra został skompilowany dla NFS3, rpc.mountd musi być wywoływany z
       opcją --no-nfs-version 3.

    -v or --version
       Wypisuje wersję rpc.mountd i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

    rpc.nfsd(8), exportfs(8), exports(5), rpc.rquotad(8).

PLIKI

    /etc/exports, /var/state/nfs/xtab.

AUTOR

    Olaf Kirch, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      31 maja 1999               rpc.mountd(8)