Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rpc.mountd - demon montowania NFS

SK/LADNIA

    /usr/sbin/rpc.mountd [opcje]

OPIS

    Program rpc.mountd implementuje protokol montowania NFS. Po odebraniu
    dania montowania od klienta NFS sprawdza je wedlug listy obecnie
    wyeksportowanych systemow plikow. Jeli klient ma prawa do zamontowania
    systemu, rpc.mountd pobiera uchwyt danego katalogu i zwraca  go
    klientowi.

  Eksportowanie system'ow plik'ow NFS
    Udostpnianie systemow plikow klientom NFS nazywa si eksportowaniem.

    Zazwyczaj system plikow i hosty, dla ktorych system ma by dostpny,
    powinny by wymienione w pliku /etc/exports.  Ponadto przy kadym
    uruchamianiu systemu naley wywola polecenie exportfs-a. Polecenie
    exportfs(8) powoduje wyeksportowanie informacji z tego pliku zarowno do
    jdra, jak i do demona rpc.mountd.

    Zamiast tego, mona eksportowa poszczegolne katalogi tymczasowo, uywajc
    skladni host:/katalog exportfs.

  Plik rmtab
    Dla kadego dania montowania odebranego od klienta NFS, rpc.mountd
    dodaje wpis w pliku /var/state/nfs/rmtab. Podczas odbierania dania
    odmontowania, wpis jest usuwany.

    Jednak plik ten jest raczej ozdobnikiem. Po pierwsze, klient moe
    korzysta z uchwytu katalogu nawet po wywolaniu procedury odmontowania.
    Po drugie, jeli system bdcy klientem zostanie przeladowany  bez
    informowania rpc.mountd,to w rmtab pozostanie przestarzaly plik.

OPCJE

    -N or --no-nfs-version
       Opcja ta moe by uywana do dania by rpc.mountd nie
       oferowal pewnych wersji NFS. Obecna wersja rpc.mountd moe
       obslugiwa zarowno wersj 2 jak i 3 NFS. Jeli sterownik
       jdra zostal skompilowany dla NFS3, rpc.mountd musi by
       wywolywany z opcj --no-nfs-version 3.

    -v or --version
       Wypisuje wersj rpc.mountd i koczy prac.

ZOBACZ TAKE

    rpc.nfsd(8), exportfs(8), exports(5), rpc.rquotad(8).

PLIKI

    /etc/exports, /var/state/nfs/xtab.

AUTOR

    Olaf Kirch, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze  tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic  midzy  powyszym  opisem  a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 31 maja 1999          rpc.mountd(8)