Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rpc.mountd - demon montowania NFS

SKŁADNIA

    /usr/sbin/rpc.mountd [opcje]

OPIS

    Program rpc.mountd implementuje protokół montowania NFS. Po odebraniu
    żądania montowania od klienta NFS sprawdza je według listy obecnie
    wyeksportowanych systemów plików. Jeśli klient ma prawa do zamontowania
    systemu, rpc.mountd pobiera uchwyt żądanego katalogu i zwraca go
    klientowi.

  Eksportowanie systemów plików NFS
    Udostępnianie systemów plików klientom NFS nazywa się eksportowaniem.

    Zazwyczaj system plików i hosty, dla których system ma być dostępny,
    powinny być wymienione w pliku /etc/exports.  Ponadto przy każdym
    uruchamianiu systemu należy wywołać polecenie exportfs-a. Polecenie
    exportfs(8) powoduje wyeksportowanie informacji z tego pliku zarówno do
    jądra, jak i do demona rpc.mountd.

    Zamiast tego, można eksportować poszczególne katalogi tymczasowo,
    używając składni host:/katalog exportfs.

  Plik rmtab
    Dla każdego żądania montowania odebranego od klienta NFS, rpc.mountd
    dodaje wpis w pliku /var/state/nfs/rmtab. Podczas odbierania żądania
    odmontowania, wpis jest usuwany.

    Jednak plik ten jest raczej ozdobnikiem. Po pierwsze, klient może
    korzystać z uchwytu katalogu nawet po wywołaniu procedury odmontowania.
    Po drugie, jeśli system będący klientem zostanie przeładowany bez
    informowania rpc.mountd,to w rmtab pozostanie przestarzały plik.

OPCJE

    -N or --no-nfs-version
       Opcja ta może być używana do żądania by rpc.mountd nie
       oferował pewnych wersji NFS. Obecna wersja rpc.mountd
       może obsługiwać zarówno wersję 2 jak i 3 NFS. Jeśli
       sterownik jądra został skompilowany dla NFS3, rpc.mountd
       musi być wywoływany z opcją --no-nfs-version 3.

    -v or --version
       Wypisuje wersję rpc.mountd i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

    rpc.nfsd(8), exportfs(8), exports(5), rpc.rquotad(8).

PLIKI

    /etc/exports, /var/state/nfs/xtab.

AUTOR

    Olaf Kirch, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia
    różnic  między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z
    oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.

                 31 maja 1999          rpc.mountd(8)