Provided by: kde-l10n-pl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukserver - Usługa KDE - Serwer Nepomuka

WYWOłANIE

    nepomukserver [--help] [Parametry ogólne] [Qt(TM)-options] [KDE-options]

OPIS

    nepomukserver uruchamia serwer Nepomuka odpowiedzialny za działanie wszystkich usług
    Nepomuka i udostępniający wywołania DBus dla innych aplikacji.

    Wykorzystuje nepomukservicestub do uruchomienia wszystkich skonfigurowanych usług
    Nepomuka.

PARAMETRY OGóLNE

    --author
      Wypisz informacje o autorze.

    --help
      Wyświetla stronę pomocy o dostępnych opcjach.

    --help-all
      Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

    --help-kde
      Wyświetla opcje związane z KDE.

    --help-qt
      Wyświetla opcje związane z biblioteką Qt.

    --license
      Podaje informacje na temat licencji.

    -v --version
      Wyświetla informacje o wersji programu

ZOBACZ TAKżE

    nepomukservicestub(8)

BłęDY

    Program zawiera na pewno mnóstwo błędów. Należy je zgłaszać na stronie: bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org