Provided by: kde-l10n-pl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukserver - Usluga KDE - Serwer Nepomuka

WYWO/lANIE

    nepomukserver [--help] [Parametry ogolne] [Qt(TM)-options]
           [KDE-options]

OPIS

    nepomukserver uruchamia serwer Nepomuka odpowiedzialny za dzialanie
    wszystkich uslug Nepomuka i udostpniajcy wywolania DBus dla innych
    aplikacji.

    Wykorzystuje nepomukservicestub do uruchomienia wszystkich
    skonfigurowanych uslug Nepomuka.

PARAMETRY OG'oLNE

    --author
      Wypisz informacje o autorze.

    --help
      Wywietla stron pomocy o dostpnych opcjach.

    --help-all
      Wywietla wszystkie dostpne opcje.

    --help-kde
      Wywietla opcje zwizane z KDE.

    --help-qt
      Wywietla opcje zwizane z bibliotek Qt.

    --license
      Podaje informacje na temat licencji.

    -v --version
      Wywietla informacje o wersji programu

ZOBACZ TAKE

    nepomukservicestub(8)

B/lDY

    Program zawiera na pewno mnostwo bldow. Naley je zglasza na stronie:
    bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org