Provided by: kde-l10n-pl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Tymczasowa usluga KDE dla wtyczek Nepomuka.

WYWO/lANIE

    nepomukservicestub [--help] [Parametry ogolne] [Qt(TM)-options]
             [KDE-options] {servicename}

OPIS

    nepomukservicestub uruchamia wtyczki programu Nepomuk jako osobny
    proces.

    Jest wykorzystywany przez nepomukserver do uruchamiania wszystkich
    skonfigurowanych uslug Nepomuka.

PARAMETRY OG'oLNE

    --author
      Wywietla informacj o autorze programu.

    --Pomoc
      Wywietla stron pomocy o dostpnych opcjach.

    --help-all
      Wywietla wszystkie dostpne opcje.

    --help-kde
      Wywietla opcje zwizane z KDE.

    --help-qt
      Wywietla opcje zwizane z bibliotek Qt.

    --license
      Podaje informacje na temat licencji.

    -v --version
      Wywietla informacje o wersji programu

OPCJE PROGRAMU

    servicename
      Nazwa wtyczki do uruchomienia

ZOBACZ TAKE

    nepomukserver(8)

B/lDY

    Program zawiera na pewno mnostwo bldow. Naley je zglasza na stronie:
    bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org