Provided by: kde-l10n-pl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukservicestub - Tymczasowa usługa KDE dla wtyczek Nepomuka.

WYWOłANIE

    nepomukservicestub [--help] [Parametry ogólne] [Qt(TM)-options] [KDE-options]
             {servicename}

OPIS

    nepomukservicestub uruchamia wtyczki programu Nepomuk jako osobny proces.

    Jest wykorzystywany przez nepomukserver do uruchamiania wszystkich skonfigurowanych usług
    Nepomuka.

PARAMETRY OGóLNE

    --author
      Wyświetla informację o autorze programu.

    --Pomoc
      Wyświetla stronę pomocy o dostępnych opcjach.

    --help-all
      Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

    --help-kde
      Wyświetla opcje związane z KDE.

    --help-qt
      Wyświetla opcje związane z biblioteką Qt.

    --license
      Podaje informacje na temat licencji.

    -v --version
      Wyświetla informacje o wersji programu

OPCJE PROGRAMU

    servicename
      Nazwa wtyczki do uruchomienia

ZOBACZ TAKżE

    nepomukserver(8)

BłęDY

    Program zawiera na pewno mnóstwo błędów. Należy je zgłaszać na stronie: bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org