Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    rpc.nfsd - proces serwera NFS

SK/LADNIA

    /usr/sbin/rpc.nfsd [-p port] nproc

OPIS

    Program rpc.nfsd implementuje uytkownikow cz poziomu uslugi NFS.
    Podstawowe wlaciwoci obslugiwane s przez modul jdrowy nfsd.o; program
    uytkownikowy jedynie rozpoczyna pewn liczb wtkow jdra.

    Serwer rpc.mountd daje uslug wymagan do zaspokojenia da montowania od
    klientow NFS.

OPCJE

    -p port
       okrela inny port do nasluchiwania da NFS. Domylnie rpc.nfsd
       nasluchuje na porcie 2049.

    nproc podaj liczb wtkow serwerow NFS. Domylnie uruchamiany jest tylko
       jeden. Jednak dla optymalnej wydajnoci dobrze jest uy wielu
       wtkow. Dokladne okrelenie wartoci zaley od liczby i obcienia
       klientami NFS. Dobrym punktem zaczepu jest 8 wtkow. Wyniki
       modyfikowania tej liczby mona sprawdza programem nfsstat(8).

ZOBACZ TAKE

    rpc.mountd(8), exportfs(8), rpc.rquotad(8), nfsstat(8).

AUTOR

    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 31 maj 1999           rpc.nfsd(8)