Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ofmipd - przyjmuj poczt wychodzc przez OFMIP

SK/LADNIA

    ofmipd [ name.cdb ]

OPIS

    ofmipd  przyjmuje  wiadomoci  pocztowe poprzez Old-Fashioned Mail
    Injection Protocol (OFMIP), przepisuje je zgodnie z lokalnymi regulami,
    i wywoluje qmail-queue by je odloy w kolejce wychodzcej. ofmipd musi
    by wsparte paroma zmiennymi rodowiskowymi; zobacz tcp-environ(5).

    Obejrzyj te http://pobox.com/~djb/proto/ofmip.html po wicej informacji
    na temat OFMIP.

UYWANIE OFMIP

    Moesz uy tcpserver by ustawi ofmipd na wolnym porcie TCP. Niektore
    miejsca w sieci uywaj portu 26. Niektore uywaj portu 25 na adresie IP,
    ktory nie odbiera poczty przychodzcej.

    Zauwa, e ofmipd bdzie podawal wiadomoci do jakiegokolwiek miejsca
    przeznaczenia. Powinien by wywolany tylko dla polcze od wczeniej
    autoryzowanych uytkownikow.  Uywajc tcpserver moesz zabroni polcze,
    ktore nie pochodz z zaufanych adresow IP, jak np. 127.0.0.1.

    Wikszo klientow poczty, ktore twierdz, e s ``klientami SMTP'' s tak
    naprawd klientami OFMIP. Powiniene raczej wskaza im ofmipd ni qmail-
    smtpd. Niektore klienty uywaj portu 26 serwera jeli powiesz im, e
    ``SMTP serwer'' to serwer:26.

PRZEPISYWANIE WIADOMOCI

    ofmipd przepisuje kad wiadomo w dokladnie taki sam sposob jak czyni to
    new-inject . Zamienia kady adres kopertowy tak jak to przedyskutowano
    w rewriting(5); czyci listy adresow w polach To, Cc, Notice-Requested-
    Upon-Delivery-To, From, Sender, Reply-To, Mail-Reply-To, oraz Mail-
    Followup-To; dodaje Date i Message-ID; lekceway Bcc, Apparently-To,
    Content-Length, i Return-Path; i przenosi poszczegolne pola na sam
    wierzch wiadomoci.

    ofmipd przeksztalca take adres kopertowego nadawcy i linie From zgodnie
    z name.cdb jeli jest obecny plik name.cdb . Obejrzyj ofmipname(8) po
    wicej szczegolow.

    ofmipd akceptuje zakoczenia linii LF i CR LF wewntrz wiadomoci.

    ofmipd  nie  dokonuje zliczania skokow (hopow) ani nie dokonuje
    rozpoznawania lokalnych adresow IP.

ZOBACZ TAKE

    new-inject(1),   tcpserver(1),   addresses(5),   tcp-environ(5),
    rewriting(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), ofmipname(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ofmipd(8)