Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ofmipd - przyjmuj pocztę wychodzącą przez OFMIP

SKŁADNIA

    ofmipd [ name.cdb ]

OPIS

    ofmipd  przyjmuje  wiadomości pocztowe poprzez Old-Fashioned Mail
    Injection Protocol (OFMIP), przepisuje je zgodnie z lokalnymi regułami,
    i wywołuje qmail-queue by je odłożyć w kolejce wychodzącej. ofmipd
    musi być wsparte paroma zmiennymi  środowiskowymi;  zobacz  tcp-
    environ(5).

    Obejrzyj  też  http://pobox.com/~djb/proto/ofmip.html  po  więcej
    informacji na temat OFMIP.

UŻYWANIE OFMIP

    Możesz użyć tcpserver by ustawić ofmipd na wolnym porcie TCP. Niektóre
    miejsca w sieci używają portu 26. Niektóre używają portu 25 na adresie
    IP, który nie odbiera poczty przychodzącej.

    Zauważ, że ofmipd będzie podawał wiadomości do jakiegokolwiek miejsca
    przeznaczenia.  Powinien być wywołany tylko dla połączeń od wcześniej
    autoryzowanych użytkowników.  Używając tcpserver  możesz  zabronić
    połączeń, które nie pochodzą z zaufanych adresów IP, jak np. 127.0.0.1.

    Większość klientów poczty, które twierdzą, że są ``klientami SMTP'' są
    tak naprawdę klientami OFMIP. Powinieneś raczej wskazać im ofmipd niż
    qmail-smtpd.  Niektóre klienty używają portu 26 serwera jeśli powiesz
    im, że ``SMTP serwer'' to serwer:26.

PRZEPISYWANIE WIADOMOŚCI

    ofmipd przepisuje każdą wiadomość w dokładnie taki sam sposób jak czyni
    to  new-inject  .  Zamienia  każdy adres kopertowy tak jak to
    przedyskutowano w rewriting(5); czyści listy adresów w polach To, Cc,
    Notice-Requested-Upon-Delivery-To, From, Sender, Reply-To, Mail-Reply-
    To, oraz Mail-Followup-To; dodaje Date i Message-ID; lekceważy Bcc,
    Apparently-To, Content-Length, i Return-Path; i przenosi poszczególne
    pola na sam wierzch wiadomości.

    ofmipd przekształca także adres kopertowego nadawcy i linie From
    zgodnie z name.cdb jeśli jest obecny plik name.cdb .  Obejrzyj
    ofmipname(8) po więcej szczegółów.

    ofmipd akceptuje zakończenia linii LF i CR LF wewnątrz wiadomości.

    ofmipd nie dokonuje zliczania skoków (hopów) ani  nie  dokonuje
    rozpoznawania lokalnych adresów IP.

ZOBACZ TAKŻE

    new-inject(1),   tcpserver(1),   addresses(5),   tcp-environ(5),
    rewriting(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), ofmipname(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                   ofmipd(8)