Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

    orhaner - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

    orphaner [--help|--purge] [opcje deborphana]

OPIS

    orphaner jest przyjemnym interfejsem programu deborphan wyświetlającym
    listę osieroconych pakietów używając okienek dialog lub whiptail.
    Pakiety mogą zostać wybrane do usunięcia przez apt-get, który będzie
    wywołany, aby usunąć pakiety. Po usunięciu pobierana jest nowa lista
    osieroconych pakietów. Program kończy się albo po naciśnięciu przycisku
    "Anuluj", albo gdy nie wybrano żadnego pakietu do usunięcia.

    Po usunięciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone
    zostaną pokazane na górze listy i zostaną oddzielone od starej listy
    pakietów za pomocą linii +++++.

    Orphaner ma także dwa dodatkowe przyciski "Symulacja" i "Pomoc".
    "Symulacja", zgodnie ze swą nazwą, tylko symuluje usuwanie pakietów
    ipokazuje wyniki, które by się pojawiły po rzeczywistym usunięciu. Tak
    więc, pozwala to zobaczyć pakiety, które będą osierocone, zaznaczyć je
    i usunąć wszystkie pakiety za pomocą tylko jednego wywołania apt-get.

    "Pomoc" pokazuje stan pakietu podany przez dpkg -s. Uwaga: Twój wybór
    będzie utracony.

OPCJE

    --help Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

    --skip-apt
       Zamiast uruchamiać apt-get wyświetla jego linię poleceń.

    --purge
       Uruchamia apt-get remove z opcją --purge.

    orphaner akceptuje większość opcji, które akceptuje deborphan, ale nie
    wszystkie. Opcje te są przekazywane niezmienione do programu deborphan
    i są  opisane w stronie podręcznika tego programu. Wśród opcji
    nieakceptowanych są opcje zarządzania plikiem zatrzymań oraz opcje
    zmieniające format wyjścia. Uwaga: opcje, które wymagają podania
    argumentu, muszą być przekazane programowi orphaner  jako  jeden
    argument. Na przykład, aby pokazać tylko pakiety o priorytecie nie
    większym niż optional, należy użyć --priority=optional (tj. używając
    znaku =, a nie spacji).

ZOBACZ TAKŻE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)