Provided by: deborphan_1.7.28.5_amd64 bug

NAZWA

    orhaner - interfejs programu deborphan

SKŁADNIA

    orphaner [--help|--purge] [opcje deborphana]

OPIS

    orphaner jest przyjemnym interfejsem programu deborphan wyświetlającym listę osieroconych
    pakietów używając okienek dialog lub whiptail. Pakiety mogą zostać wybrane do usunięcia
    przez apt-get, który będzie wywołany, aby usunąć pakiety. Po usunięciu pobierana jest nowa
    lista osieroconych pakietów. Program kończy się albo po naciśnięciu przycisku "Anuluj",
    albo gdy nie wybrano żadnego pakietu do usunięcia.

    Po usunięciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone zostaną pokazane na
    górze listy i zostaną oddzielone od starej listy pakietów za pomocą linii +++++.

    Orphaner ma także dwa dodatkowe przyciski "Symulacja" i "Pomoc". "Symulacja", zgodnie ze
    swą nazwą, tylko symuluje usuwanie pakietów ipokazuje wyniki, które by się pojawiły po
    rzeczywistym usunięciu. Tak więc, pozwala to zobaczyć pakiety, które będą osierocone,
    zaznaczyć je i usunąć wszystkie pakiety za pomocą tylko jednego wywołania apt-get.

    "Pomoc" pokazuje stan pakietu podany przez dpkg -s. Uwaga: Twój wybór będzie utracony.

OPCJE

    --help Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

    --skip-apt
       Zamiast uruchamiać apt-get wyświetla jego linię poleceń.

    --purge
       Uruchamia apt-get remove z opcją --purge.

    orphaner akceptuje większość opcji, które akceptuje deborphan, ale nie wszystkie. Opcje te
    są przekazywane niezmienione do programu deborphan i są  opisane w stronie podręcznika
    tego programu. Wśród opcji nieakceptowanych są opcje zarządzania plikiem zatrzymań oraz
    opcje zmieniające format wyjścia. Uwaga: opcje, które wymagają podania argumentu, muszą
    być przekazane programowi orphaner jako jeden argument. Na przykład, aby pokazać tylko
    pakiety o priorytecie nie większym niż optional, należy użyć --priority=optional (tj.
    używając znaku =, a nie spacji).

ZOBACZ TAKŻE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)