Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   pac — informacja rozliczeniowa drukarki/plottera

SKŁADNIA

   pac [-Pdrukarka] [-c] [-m] [-pcena] [-s] [-r] [nazwa ...]

OPIS

   Pac (printer/plotter accounting) czyta pliki rozliczeniowe
   drukarki/plottera, sumując liczbę stron (typowy przypadek) lub stóp (dla
   urządzeń rastrowych) papieru zużytego przez każdego z użytkowników, i
   wypisuje ile zużył każdy z nich w stronach czy stopach i w dolarach.

   Dostępne opcje i operandy:

   -Pdrukarka Rozliczenie wykonywane jest dla zadanej drukarki. Normalnie,
         rozliczanie wykonywane jest dla drukarki domyślnej (zależnej
         od konkretnego systemu) lub drukarki określonej wartością
         zmiennej środowiska PRINTER.

   -c     powoduje, że wyjście zostanie posortowane według kosztów;
         normalnie jest ono sortowane alfabetycznie według nazwy
         użytkownika.

   -m     powoduje, że w pliku rozliczeniowym ignorowana będzie nazwa
         hosta. Pozwala to użytkownikowi pracującemu na wielu
         maszynach na połączenie wszystkich opłat za drukowanie.

   -pcena   Wartość ceny używana jest jako koszt w dolarach, zamiast
         domyślnej wartości 0.02 lub ceny określonej w /etc/printcap.

   -r     Odwraca porządek sortowania.

   -s     Informacja rozliczeniowa jest sumowana w sumarycznym pliku
         rozliczeniowym; sumowanie to jest niezbędne, gdyż na
         obciążonym systemie plik rozliczeniowy może powiększać się o
         kilkanaście wierszy dziennie.

   nazwy    Statystyki wypisywane są tylko dla użytkownika(ów) o zadanej
         nazwie; zwykle, statystyki są wypisywane dla każdego
         użytkownika, który zużył jakikolwiek rodzaj papieru.

PLIKI

   /var/account/?acct nieprzetworzone pliki rozliczeniowe
   /var/account/?_sum sumaryczne pliki rozliczeniowe
   /etc/printcap    baza danych możliwości drukarek

ZOBACZ TAKŻE

   printcap(5a)

BŁĘDY

   Obecnie nie jest jeszcze znana relacja pomiędzy ceną wyliczoną a
   rzeczywistą.

HISTORIA

   Polecenie pac pojawiło się w 4.0BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.