Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pidof - znajdź pid działającego programu.

SKŁADNIA

    pidof [-s] [-x] [-o pomipid] [-o pomipid..] program [program..]

OPIS

    Pidof wyszukuje identyfikatory procesów (PID-y) wskazanych programów.
    Drukuje je następnie na standardowe wyjście. Program ten jest na ogół
    używany w skryptach zmian poziomu pracy (runlevel change scripts),
    szczególnie jeśli system ma strukturę rc typu System-V. Skrypty te są
    wtedy zlokalizowane w /etc/rc.?d, gdzie ? oznacza poziom pracy. Jeżeli
    system posiada program start-stop-daemon(8), to powinien być  on
    stosowany zamiast pidof.

OPCJE

    -s   Pojedynczy strzał - mówi to programowi, by wyświetlił tylko
       jeden pid.

    -x   Skrypty również - to powoduje, że program zwraca również
       identyfikatory  procesów  powłok,  pracujących  z  podanymi
       skryptami.

    -o pomipid
       Mówi programowi, by ominął procesy z podanym identyfikatorem
       procesu.  Istnieje specjalny pid %PPID, który może być używany
       do wskazywania procesu rodzicielskiego programu pidof, czyli
       innymi słowy do wywołującej powłoki lub skryptu.

UWAGI

    pidof jest po prostu dowiązaniem symbolicznym do programu killall5,
    który powinien też być zlokalizowany w /sbin.

    Gdy pidof jest wywoływany z pełną, ścieżkową nazwą programu, którego
    pid ma znaleźć, jest rozsądnie bezpieczny. W przeciwnym razie możliwe,
    że zwróci identyfikatory pid programów, które przypadkowo mają tę samą
    nazwę, co szukany przez nas, ale faktycznie są innymi programami.

ZOBACZ TAKŻE

    shutdown(8), init(8), halt(8), reboot(8).

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                1 września 1998            PIDOF(8)