Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pppstats - drukuj statystyki PPP

SKŁADNIA

    pppstats [-v] [-r] [-c] [-i sec] [unit#]

OPIS

    pppstats drukuje statystyki związane z PPP.

    Flaga  -v powoduje, że pppstats wyświetla dodatkowe statystyki, takie jak liczba
    przetossowanych pakietów (to znaczy, które odrzucił kod dekompresji nagłówka VJ TCP).

    Flaga -r powoduje, że pppstats wyświetla ogólny stopień kompresji pakietów. Stopień jest
    między 0 a 1, gdzie zero oznacza, że dane są niekompresowalne.

    Flaga -c jest używana do podawania alternatywnego trybu wyświetlania, który pokazuje
    statystyki kompresji pakietów: ilość pakietów i bajtów przed kompresją  (lub  po
    dekompresji), po kompresji, a także niekompresowalnych (pakietów, które nie skurczyły się
    podczas kompresji i zostały przetransmitowane w postaci nieskompresowanej); pokazuje też
    najaktualniejszy stopień kompresji. Stopień ten odzwierciedla chwilową wydajność kodu
    kompresji zamiast ogólnego stopinia, osiągnięty od włączenia kompresji.

    Flaga -i jest używana do podawania interwałów między drukami. Domyślnym jest 5 sekund.

    unit# określa, z którego interfejsu generować statystyki.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                      2 Maj 1995                PPPSTATS(8)