Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pppstats - drukuj statystyki PPP

SKŁADNIA

    pppstats [-v] [-r] [-c] [-i sec] [unit#]

OPIS

    pppstats drukuje statystyki związane z PPP.

    Flaga -v powoduje, że pppstats wyświetla dodatkowe statystyki, takie
    jak liczba przetossowanych pakietów (to znaczy, które odrzucił kod
    dekompresji nagłówka VJ TCP).

    Flaga -r powoduje, że pppstats wyświetla ogólny stopień kompresji
    pakietów. Stopień jest między 0 a 1, gdzie zero oznacza, że dane są
    niekompresowalne.

    Flaga -c jest używana do podawania alternatywnego trybu wyświetlania,
    który pokazuje statystyki kompresji pakietów: ilość pakietów i bajtów
    przed  kompresją  (lub  po  dekompresji), po kompresji, a także
    niekompresowalnych (pakietów, które nie skurczyły się podczas kompresji
    i zostały przetransmitowane w postaci nieskompresowanej); pokazuje też
    najaktualniejszy stopień kompresji. Stopień ten odzwierciedla chwilową
    wydajność kodu kompresji zamiast ogólnego stopinia, osiągnięty od
    włączenia kompresji.

    Flaga -i jest używana do podawania interwałów między drukami. Domyślnym
    jest 5 sekund.

    unit# określa, z którego interfejsu generować statystyki.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 2 Maj 1995            PPPSTATS(8)