Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pppstats - drukuj statystyki PPP

SK/LADNIA

    pppstats [-v] [-r] [-c] [-i sec] [unit#]

OPIS

    pppstats drukuje statystyki zwizane z PPP.

    Flaga -v powoduje, e pppstats wywietla dodatkowe statystyki, takie jak
    liczba przetossowanych pakietow (to znaczy, ktore  odrzucil  kod
    dekompresji naglowka VJ TCP).

    Flaga  -r powoduje, e pppstats wywietla ogolny stopie kompresji
    pakietow. Stopie jest midzy 0 a 1, gdzie zero oznacza, e dane s
    niekompresowalne.

    Flaga -c jest uywana do podawania alternatywnego trybu wywietlania,
    ktory pokazuje statystyki kompresji pakietow: ilo pakietow i bajtow
    przed  kompresj  (lub  po  dekompresji),  po  kompresji, a take
    niekompresowalnych (pakietow, ktore nie skurczyly si podczas kompresji
    i zostaly przetransmitowane w postaci nieskompresowanej); pokazuje te
    najaktualniejszy stopie kompresji. Stopie ten odzwierciedla chwilow
    wydajno kodu kompresji zamiast ogolnego stopinia, osignity od wlczenia
    kompresji.

    Flaga -i jest uywana do podawania interwalow midzy drukami. Domylnym
    jest 5 sekund.

    unit# okrela, z ktorego interfejsu generowa statystyki.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2 Maj 1995            PPPSTATS(8)