Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-clean - wyczy katalog kolejki

SK/LADNIA

    qmail-clean

OPIS

    qmail-clean wczytuje komend czyszczenia z deskryptora 0, dokonuje
    czyszczenia, wypisuje rezultaty na deskryptorze 1, i powtarza.

PATRZ TE

    qmail-send(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-clean(8)