Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-command - podawany przez użytkownika program dostarczający pocztę

SKŁADNIA

    w .qmaildod : |komenda

OPIS

    qmail-local  będzie, na twoje żądanie, wysuwał każdą nadchodzącą
    wiadomość pocztową poprzez wybrany przez ciebie program.

    Gdy nadejdzie wiadomość pocztowa, qmail-local wykona sh -c komend z
    twojego  katalogu  domowego.  Wiadomość  będzie  udostępniona na
    standardowym wejściu komendy

    OSTRZEŻENIE: Wiadomość pocztowa nie zaczyna się zazwyczaj należącą do
    qmail-local linią Return-Path czy też Delivered-To

    Zauważ, że qmail-local używa tego samego deskryptora pliku dla każdego
    dostarczania wyspecyfikowanego w twoim pliku .qmail , tak więc nie jest
    to bezpieczne dla komendy by wytwarzała proces potomny, który czyta
    wiadomość w tle podczas gdy rodzic kończy pracę.

KODY WYJŚCIA

    Kody wyjścia komendy są interpretowane następująco: 0 oznacza, że
    dostarczanie powiodło się; 99 oznacza, że dostarczanie powiodło się,
    lecz qmail-local powinien zignorować dalsze instrukcje doręczania; 100
    oznacza,  że dostarczanie zawiodło całkowicie (twardy błąd); 111
    oznacza, że dostarczanie zawiodło, lecz powinno być powtórzone raz
    jeszcze za chwilę (miękki błąd).

    Obecnie kody 64, 65, 70, 76, 77, 78, i 112 są rozważane jako błędy
    twarde, a reszta jako błędy miękkie, ale komenda powinna wstrzymywać
    się od polegania na tym.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    qmail-local  używa  różnych  użytecznych  zmiennych środowiskowych
    przekazywanych do komendy. OSTRZEŻENIE: Zmienne te nie są cytowane.
    Mogą  zawierać  znaki  specjalne.  Są pod kontrolą potencjalnie
    podstępnego zdalnego użytkownika.

    SENDER kopertowy adres nadawcy.  NEWSENDER jest kopertowym adresem
    nadawcy przesyłającego pocztę dalej, tak jak to jest opisane w dot-
    qmail(5). RECIPIENT jest kopertowym adresem odbiorcy, określanym też w
    tej pomocy jako local@domain(lokalny@domena).  USER to uytkownik.
    HOME to twój katalog domowy, określany też w tej pomocy jako homedir.
    HOST jest domenow częścią adresu odbiorcy. LOCAL jest częścią lokaln
    . EXT jest rozszerzeniem (dodatkiem do) adresu, dod.

    HOST2 jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą ostatnią kropkę; HOST3
    jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą kropkę przedostatnią; HOST4
    jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą kropkę trzecią od końca.

    EXT2 jest porcją EXT następującą po pierwszym myślniku; EXT3 jest
    porcją po drugim myślniku; EXT4 jest porcją po trzecim myślniku;
    DEFAULT jest porcją odpowiadającą części domyślnej (default) nazwy
    pliku .qmail-...

    DEFAULT nie jest ustawiona jeśli nazwa pliku nie kończy się na default.

    DTLINE i RPLINE są zazwyczaj liniami Delivered-To i Return-Path ,
    włączając w to znaki nowej linii. UFLINE jest linią From_ w stylu
    UUCP, którą to qmail-local dodaje do plików mbox-format.

PATRZ TEŻ

    dot-qmail(5), envelopes(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                               qmail-command(8)