Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-command - podawany przez użytkownika program dostarczający pocztę

SKŁADNIA

    w .qmaildod : |komenda

OPIS

    qmail-local będzie, na twoje żądanie, wysuwał każdą nadchodzącą wiadomość pocztową poprzez
    wybrany przez ciebie program.

    Gdy nadejdzie wiadomość pocztowa, qmail-local wykona sh -c komendę z twojego katalogu
    domowego. Wiadomość będzie udostępniona na standardowym wejściu komendy

    OSTRZEŻENIE: Wiadomość pocztowa nie zaczyna się zazwyczaj należącą do qmail-local linią
    Return-Path czy też Delivered-To

    Zauważ, że qmail-local używa tego samego deskryptora pliku dla każdego dostarczania
    wyspecyfikowanego w twoim pliku .qmail , tak więc nie jest to bezpieczne dla komendy by
    wytwarzała proces potomny, który czyta wiadomość w tle podczas gdy rodzic kończy pracę.

KODY WYJŚCIA

    Kody wyjścia komendy są interpretowane następująco: 0 oznacza, że dostarczanie powiodło
    się; 99 oznacza, że dostarczanie powiodło się, lecz qmail-local powinien zignorować dalsze
    instrukcje doręczania; 100 oznacza, że dostarczanie zawiodło całkowicie (twardy błąd); 111
    oznacza, że dostarczanie zawiodło, lecz powinno być powtórzone raz jeszcze za chwilę
    (miękki błąd).

    Obecnie kody 64, 65, 70, 76, 77, 78, i 112 są rozważane jako błędy twarde, a reszta jako
    błędy miękkie, ale komenda powinna wstrzymywać się od polegania na tym.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    qmail-local używa różnych użytecznych zmiennych środowiskowych przekazywanych do komendy.
    OSTRZEŻENIE: Zmienne te nie są cytowane. Mogą zawierać znaki specjalne. Są pod kontrolą
    potencjalnie podstępnego zdalnego użytkownika.

    SENDER kopertowy adres nadawcy. NEWSENDER jest kopertowym adresem nadawcy przesyłającego
    pocztę dalej, tak jak to jest opisane w dot-qmail(5). RECIPIENT jest kopertowym adresem
    odbiorcy, określanym też w tej pomocy jako local@domain(lokalny@domena).  USER to
    użytkownik. HOME to twój katalog domowy, określany też w tej pomocy jako homedir.  HOST
    jest  domenową częścią adresu odbiorcy.  LOCAL jest częścią lokalną .  EXT jest
    rozszerzeniem (dodatkiem do) adresu, dod.

    HOST2 jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą ostatnią kropkę; HOST3 jest częścią
    zmiennej HOST poprzedzającą kropkę przedostatnią; HOST4 jest częścią zmiennej HOST
    poprzedzającą kropkę trzecią od końca.

    EXT2 jest porcją EXT następującą po pierwszym myślniku; EXT3 jest porcją po drugim
    myślniku; EXT4 jest porcją po trzecim myślniku; DEFAULT jest porcją odpowiadającą części
    domyślnej (default) nazwy pliku .qmail-...

    DEFAULT nie jest ustawiona jeśli nazwa pliku nie kończy się na default.

    DTLINE i RPLINE są zazwyczaj liniami Delivered-To i Return-Path , włączając w to znaki
    nowej linii. UFLINE jest linią From_ w stylu UUCP, którą to qmail-local dodaje do plików
    mbox-format.

PATRZ TEŻ

    dot-qmail(5), envelopes(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                         qmail-command(8)