Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-getpw - podaj adresy użytkowników

SKŁADNIA

    qmail-getpw lokalny

OPIS

    W systemie qmail, każdy użytkownik włada pokaźną tablicą lokalnych adresów. qmail-getpw
    znajduje użytkownika, który zarządza poszczególnymi adresami, lokalnymi.  Wypisuje sześć
    porcji informacji, a każda porcja zakończona jest znakiem NUL: użytkownik; uid; gid;
    katalogdomowy; kreska; i dod. Nazwa konta użytkownika to użytkownik; dziesiętne wartości
    UID i GID użytkownika to uid i gid; katalog domowy użytkownika to katalogdomowy; a
    wiadomość kierowana do lokalnego będzie obsługiwana przez katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    W przypadku kłopotów, qmail-getpw wychodzi zwracając niezerowy kod błędu bez wypisywania
    czegokolwiek.

    OSTRZEŻENIE: Funkcja systemowa getpwnam będąca sercem qmail-getpw, nie jest wewnętrznie
    pewna: zawodzi przy tymczasowych błędach i nieistniejących użytkownikach. Przyszłe wersje
    getpwnam powinny zwracać ETXTBSY by wskazać na błędy tymczasowe i ESRCH by wskazać na
    użytkowników, którzy nie istnieją.

REGUŁY

    qmail-getpw rozważa czy konto należy do użytkownika używając pliku /etc/passwd .  By
    stwierdzić, że tak jest w istocie: (1) konto musi mię niezerowy numer UID, (2) musi
    istnieć katalog domowy użytkownika (i musi on być widoczny dla qmail-getpw), i wreszcie
    (3) katalog domowy musi należeć do właściciela konta. qmail-getpw ignoruje nazwy kont
    zawierające duże litery. qmail-getpw zakłada też, że wszystkie nazwy kont są krótsze niż
    32 znaki.

    qmail-getpw daje każdemu użytkownikowi kontrolę nad podstawowym adresem użytkownika i
    wszystkimi adresami w formie user-cokolwiek. Gdy lokalny jest zapisane jako użytkownik,
    pola kreska i dod są oba puste. Gdy lokalny jest zapisane jako użytkownik-cokolwiek, pole
    kreska jest myślnikiem a dod jest czymkolwiek. użytkownik może być zapisany przy użyciu
    dowolnej kombinacji dużych i małych liter na początku lokalnego.

    Łapacz każdego użytkownika, alias, kontroluje wszystkie pozostałe adresy.

    W tym przypadku dod jest lokalnym a kreska myślnikiem.

    Możesz przeciążyć wszystkie decyzje programu qmail-getpw używając mechanizmu qmail-users ,
    który się sprawdza, jest bardzo komfortowy i o wiele szybszy niż qmail-getpw.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-getpw(8)