Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-getpw - podaj adresy użytkowników

SKŁADNIA

    qmail-getpw lokalny

OPIS

    W systemie qmail, każdy użytkownik włada pokaźną tablicą lokalnych
    adresów.  qmail-getpw  znajduje  użytkownika,  który  zarządza
    poszczególnymi adresami, lokalnymi. Wypisuje sześć porcji informacji,
    a każda porcja zakończona jest znakiem NUL: uytkownik; uid; gid;
    katalogdomowy; kreska; i dod. Nazwa konta użytkownika to uytkownik;
    dziesiętne wartości UID i GID użytkownika to uid i gid; katalog domowy
    użytkownika to katalogdomowy; a wiadomość kierowana do lokalnego będzie
    obsługiwana przez katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    W przypadku kłopotów, qmail-getpw wychodzi zwracając niezerowy kod
    błędu bez wypisywania czegokolwiek.

    OSTRZEŻENIE: Funkcja systemowa getpwnam będąca sercem qmail-getpw, nie
    jest wewnętrznie pewna:  zawodzi  przy  tymczasowych  błędach  i
    nieistniejących  użytkownikach.  Przyszłe wersje getpwnam powinny
    zwracać ETXTBSY by wskazać na błędy tymczasowe i ESRCH by wskazać na
    użytkowników, którzy nie istnieją.

REGUŁY

    qmail-getpw rozważa czy konto należy do użytkownika używając pliku
    /etc/passwd . By stwierdzić, że tak jest w istocie: (1) konto musi mię
    niezerowy numer UID, (2) musi istnieć katalog domowy użytkownika (i
    musi on być widoczny dla qmail-getpw), i wreszcie (3) katalog domowy
    musi należeć do właściciela konta. qmail-getpw ignoruje nazwy kont
    zawierające duże litery. qmail-getpw zakłada też, że wszystkie nazwy
    kont są krótsze niż 32 znaki.

    qmail-getpw daje każdemu użytkownikowi kontrolę nad podstawowym adresem
    uytkownika i wszystkimi adresami w formie user-cokolwiek. Gdy lokalny
    jest zapisane jako uytkownik, pola kreska i dod są oba puste. Gdy
    lokalny jest zapisane jako uytkownik-cokolwiek, pole kreska jest
    myślnikiem a dod jest czymkolwiek. uytkownik może być zapisany przy
    użyciu dowolnej kombinacji dużych i małych liter na początku lokalnego.

    Łapacz każdego użytkownika, alias, kontroluje wszystkie pozostałe
    adresy.

    W tym przypadku dod jest lokalnym a kreska myślnikiem.

    Możesz przeciążyć wszystkie decyzje programu qmail-getpw używając
    mechanizmu qmail-users , który się sprawdza, jest bardzo komfortowy i o
    wiele szybszy niż qmail-getpw.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-getpw(8)