Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-inject - przetwórz i wyślij wiadomość pocztową

SKŁADNIA

    qmail-inject [ -nNaAhH ] [ -fsender ] [ odbiorca ... ]

OPIS

    qmail-inject czyta wiadomość pocztową ze swojego standardowego wejścia,
    dodaje odpowiednie informacje do nagłówka tej wiadomości, po czym
    wywołuje qmail-queue by ją wysłać do jednego lub wielu odbiorców.

    Zobacz qmail-header(5) by uzyskać informacje na temat tego jak qmail-
    inject przepisuje pola nagłówka.

    qmail-inject normalnie zwraca 0. Zwraca 100 przy wyjściu, jeśli był
    wywołany niepoprawnie lub jeśli w otrzymanej wiadomości jest jakiś
    ostry, składniowy błąd. Zwraca też 111 przy błędach chwilowych.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Dla wygody użytkowników nie uruchamiających bezpośrednio qmail-inject
    program qmail-inject pobiera wiele opcji poprzez zmienne środowiskowe.

    Nazwa użytkownika w polu From nagłówka jest ustawiana przez zmienne
    QMAILUSER, MAILUSER, USER, lub LOGNAME, zależnie od tego, która z nich
    jest ustawiona najpierw.

    Nazwa hosta jest zwykle ustawiana przez globalny plik kontrolny
    defaulthost ale może być przesłonięta przez zmienną QMAILHOST lub
    MAILHOST.

    Imię i nazwisko (nazwa osobowa) to zmienne QMAILNAME, MAILNAME, lub
    NAME.

    Domyślny, kopertowy adres nadawcy jest taki sam jak domyślny adres z
    pola From , lecz może być przesłonięty przy użyciu QMAILSUSER i
    QMAILSHOST. Może być też zmodyfikowany z użyciem literek r i m
    opisanych poniżej.  Odbicia (zwroty poczty) będą wysyłane właśnie pod
    ten adres.

    Jeśli zmienna QMAILMFTFILE jest ustawiona, qmail-inject czyta listę
    adresów list dyskusyjnych, jeden adres na linię z podanego pliku.
    Jeśli To+Cc zawiera jeden z tych adresów (bez względu na wielkość
    liter) to qmail-inject dodaje pole Mail-Followup-To ze wszystkimi
    adresami To+Cc. qmail-inject nie doda nagłówka Mail-Followup-To do
    wiadomości, która już taki nagłówek posiada.

    Zmienna środowiskowa QMAILINJECT może zawierać jakąkolwiek z poniższych
    liter:

    c   Używa stylu komentarz-adres dla pola From .  Normalnie qmail-
       inject używa stylu nazwa-adres.

    s   Nie zwraca uwagi na żadne nadchodzące pola Return-Path .
       Normalnie, jeśli pole Return-Path jest dołączone to ustawiany
       jest kopertowy adres nadawcy przesłaniający wszystkie ustawienia
       zmiennych środowiskowych. Return-Path jest usuwane w każdym
       przypadku.

    f   Usuwa każde nadchodzące pole From przesyłki. Normalnie, jeśli
       pole From jest załączone  to  jego  zawartość  przesłania
       standardowe pole From wytworzone przez qmail-inject.

    i   Usuwa każde nadchodzące pole Message-ID wiadomości. Normalnie,
       jeśli pole Message-ID jest załączone to przesłania ono pole
       Message-ID stworzone przez qmail-inject.

    r   Używa  zmiennych  kopertowych  ścieżek  powrotu  (VERPs)
       zorientowanych odbiorczo.  qmail-inject dołączy każdy adres
       odbiorcy to kopertowego nadawcy kopii wiadomości idącej do tego
       odbiorcy.

    m   Używa  zmiennych  kopertowych  ścieżek  powrotu  (VERPs)
       zorientowanych na wiadomość. qmail-inject dołączy obecną datę i
       identyfikator procesu do kopertowego nadawcy.

OPCJE

    -a   Wysyła wiadomość to wszystkich adresów podanych jako argumenty
       recip ; nie używa adresów odbiorców określonych nagłówkami
       wiadomości.

    -h   Wysyła wiadomość to  wszystkich  odbiorców  określonych  w
       nagłówkach.  Dla wiadomości nie-przelotowych oznacza to adresy
       wyszczególnione w To, Cc, Bcc, Apparently-To.  Dla wiadomości
       przelotowych oznacza adresy podane w Resent-To, Resent-Cc,
       Resent-Bcc. Nie używa żadnych argumentów recip .

    -A   (Domyślna.) Wysyła wiadomość do wszystkich adresów podanych
       jaki argumenty recip . Jeśli nie dołączono argumentów recip to
       wiadomość zostanie wysłana do wszystkich nagłówkowych adresatów.

    -H   Wysyła wiadomość do wszystkich nagłówkowych odbiorców, a także
       do wszystkich adresów podanych jako argumenty recip .

    -fsender
       Przepuszcza pole sender do qmail-queue jako kopertowego nadawcę
       wiadomości. Przesłania to zawartość Return-Path i wszystkich
       zmiennych środowiskowych.

    -N   (Domyślna.) Wysuwa przetworzoną wiadomość do qmail-queue.

    -n   Wypisuje wiadomość zamiast wysyłać ją do qmail-queue.

PLIKI KONTROLNE

    defaultdomain
      Domyślna nazwa domeny.  Domyślnie: me, jeśli plik taki jest
      ustawiony; w przeciwnym razie nazwa literowa defaultdomain, która
      pewnie nie jest tym czego oczekujesz. qmail-inject dodaje tę
      nazwę do każdej nazwy hosta bez kropek, włączając defaulthost
      jeśli  defaulthost  nie  zawiera kropek.  (Wyjątek: obejrzyj
      plusdomain.)

      Zmienna środowiskowa QMAILDEFAULTDOMAIN przesłania ustawienia z
      pliku defaultdomain.

    defaulthost
      Domyślna nazwa hosta.  Domyślnie: me, jeśli plik taki jest
      ustawiony; w przeciwnym razie nazwa literowa defaulthost, która
      pewnie nie jest tym czego oczekujesz. qmail-inject dodaje tę
      nazwę do każdego  adresu  nie  posiadającego  nazwy  hosta.
      defaulthost musi być obecną nazwą twojej maszyny. Na przykład,
      możesz chcieć by poczta wychodząca oznakowana była tylko nazwą
      twojej domeny.

      Zmienna środowiskowa QMAILDEFAULTHOST przesłania ustawienia z
      pliku defaulthost.

    idhost
      Nazwa hosta dla identyfikatorów wiadomości (nagłówki Message-ID).
      Domyślnie: me, jeśli plik taki jest ustawiony; w przeciwnym razie
      nazwa literowa idhost, która oczywiście nie jest tym czego
      oczekujesz.  idhost powinien być obecną nazwą hosta. Na przykład
      możesz też chcieć używać zmyślonych nazw hosta w polu Message-ID.
      Jednakże, idhost musi być w pełni kwalifikowaną nazwą domenową
      wewnątrz twojej domeny, a każdy host w twojej domenie powinien
      używać odmiennego ustawienia idhost.

      Zmienna środowiskowa QMAILIDHOST przesłania ustawienie z pliku
      idhost.

    plusdomain
      Nazwa domeny z plusem. Domyślnie: me, jeśli taki plik istnieje; w
      przeciwnym razie literowa nazwa plusdomain, która z prawdopodobnie
      nie jest tym co chcesz. qmail-inject dodaje tę nazwę do każdej
      nazwy hosta kończącej się znakiem plus, włączając defaulthost
      jeśli defaulthost kończy się znakiem plusa. Jeśli nazwa hosta nie
      zawiera kropek, lecz kończy się znakiem plusa to qmail-inject
      używa pliku plusdomain, a nie defaultdomain.

      Zmienna środowiskowa QMAILPLUSDOMAIN przesłania ustawienie pliku
      kontrolnego plusdomain.

ZOBACZ TAKŻE

    addresses(5), qmail-control(5), qmail-header(5), qmail-queue(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-inject(8)