Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-local - dostarcz lub przeka wiadomo pocztow

SK/LADNIA

    qmail-local [ -nN ] uytkownik katalog_domowy lokalny mylnik dod domena
    nadawca domylne_dostarczenie

OPIS

    qmail-local czyta wiadomo pocztow i dostarcza j do uytkownika zgodnie z
    procedur opisan w dot-qmail(5).

    Wlaciwym odbiorc wiadomoci jest lokalny@domena. qmail-local zapamituje
    lokalny@domena w nowym polu o nazwie Delivered-To . Jeli dokladnie to
    samo co w Delivered-To: lokalny@domena ju pojawilo si w naglowku to
    qmail-local odbije wiadomo by nie dopuci do krcych w ptli przesylek.

    Wlaciwym nadawc wiadomoci jest nadawca. qmail-local umieszcza nadawc w
    nowym polu o nazwie Return-Path .

    katalog_domowy jest to domowy katalog uytkownika. Musi by on podany w
    postaci absolutnej nazwy ciekowej.

    mylnik i dod identyfikuj plik .qmailmylnikdod uywany przez qmail-local;
    patrz te dot-qmail(5).  Normalnie mylnik jest czsto pust lub samotn
    kresk lczc wyrazy.  Jeli jej brakuje to qmail-local  potraktuje
    nieistniejcy  .qmaildod tak samo jak nazewniczo pusty .qmaildod:
    postpujc  zgodnie  z  instrukcjami  dostarczania  okrelonymi  w
    defaultdelivery.

    Standardowe wejcie dla qmail-local musi by plikiem przeszukiwalnym (z
    moliwoci zmiany pozycji biecej), albowiem qmail-local moe go czyta
    wicej ni raz.

OPCJE

    -n   Zamiast wczyta i dostarczy wiadomo wypisuje opis instrukcji
       dostarczania.

    -N   (Domylna.) Przeczyta i dostarczy wiadomo.

KODY POWROTU

    0 jeli dostarczenie calkowicie si powiodlo;  niezerowy  jeli  w
    dostarczaniu wystpil bld. Kod wyjcia 111 wskazuje na bld tymczasowy.

ZOBACZ TAKE

    dot-qmail(5), envelopes(5), qmail-command(8), qmail-queue(8), qmail-
    send(8), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-local(8)