Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-lspawn - planuj lokalne dostarczanie poczty

SKŁADNIA

    qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

    qmail-lspawn czyta serię komend lokalnego doręczania z deskryptora 0 i
    wywołuje qmail-local by przeprowadzić doręczanie. Rezultaty wyrzuca na
    deskryptor 1 (a gdzie by indziej! - przyp. tł.). Przekazuje informację
    defaultdelivery do programu qmail-local jako domyślną  instrukcję
    dostarczenia poczty.

    qmail-lspawn wywołuje qmail-local asynchronicznie, więc rezultaty wcale
    nie muszą być uporządkowane w tej samej kolejności co komendy.

    Dla każdego adresu odbiorcy, qmail-lspawn sprytnie dowiaduje się, który
    lokalny użytkownik kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania używa
    mechanizmu qmail-users ; jeśli adres nie jest tam wyszczególniony to
    wzywa na pomoc qmail-getpw. Następnie qmail-lspawn uruchamia qmail-
    local na prawach danego użytkownika (uid i gid).  Nie ustawia on
    żadnych dodatkowych grup.

    qmail-lspawn traktuje pustą nazwę skrzynki jako adres kubła na śmieci.
    :)

ZOBACZ TAKŻE

    envelopes(5), qmail-users(5), qmail-getpw(8), qmail-send(8), qmail-
    local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-lspawn(8)