Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-lspawn - planuj lokalne dostarczanie poczty

SKŁADNIA

    qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

    qmail-lspawn czyta serię komend lokalnego doręczania z deskryptora 0 i wywołuje qmail-
    local by przeprowadzić doręczanie. Rezultaty wyrzuca na deskryptor 1 (a gdzie by indziej!
    - przyp. tł.).  Przekazuje informację defaultdelivery do programu qmail-local jako
    domyślną instrukcję dostarczenia poczty.

    qmail-lspawn wywołuje qmail-local asynchronicznie, więc rezultaty wcale nie muszą być
    uporządkowane w tej samej kolejności co komendy.

    Dla każdego adresu odbiorcy, qmail-lspawn sprytnie dowiaduje się, który lokalny użytkownik
    kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania używa mechanizmu qmail-users ; jeśli adres
    nie jest tam wyszczególniony to wzywa na pomoc qmail-getpw. Następnie qmail-lspawn
    uruchamia qmail-local na prawach danego użytkownika (uid i gid). Nie ustawia on żadnych
    dodatkowych grup.

    qmail-lspawn traktuje pustą nazwę skrzynki jako adres kubła na śmieci. :)

ZOBACZ TAKŻE

    envelopes(5), qmail-users(5), qmail-getpw(8), qmail-send(8), qmail-local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                         qmail-lspawn(8)