Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-newmrh - przygotuj morercpthosts dla qmail-smtpd

SK/LADNIA

    qmail-newmrh

OPIS

    qmail-newmrh czyta instrukcje z /var/qmail/control/morercpthosts i
    zapisuje je do /var/qmail/control/morercpthosts.cdb w formacie binarnym
    odpowiednim dla szybkiego dostpu przez qmail-smtpd.

    Jeli jest jaki klopot z plikiem control/morercpthosts, qmail-newmrh
    wyjania ten bld i zostawia plik control/morercpthosts.cdb w spokoju.

    qmail-newmrh dba o to by control/morercpthosts.cdb byl  odwieany
    automatycznie, wic qmail-smtpd nigdy nie musi czeka a qmail-newmrh
    skoczy sw prac. Jednake, qmail-newmrh nie podejmuje proby ochrony
    przeciw  sytuacji,  gdy  dwa  niezalene  procesy odwieaj zawarto
    control/morercpthosts.cdb.

    Format binarny control/morercpthosts.cdb nadaje si do przenoszenia
    pomidzy maszynami.

ZOBACZ TAKE

    qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-newmrh(8)