Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-newu - przygotuj przypisania adresow dla qmail-lspawn

SK/LADNIA

    qmail-newu

OPIS

    qmail-newu czyta przypisania z /var/qmail/users/assign i zapisuje je do
    /var/qmail/users/cdb w formacie binarnym odpowiednim dla szybkiego
    dostpu przez qmail-lspawn.

    Jeli jest jaki problem z plikiem users/assign, to qmail-newu wyjania go
    i zostawia users/cdb w spokoju.

    qmail-newu dba o to by plik users/cdb byl odwieany automatycznie, wic
    qmail-lspawn nigdy nie musi czeka a qmail-newu skoczy sw prac.
    Jednake, qmail-newu nie podejmuje proby ochrony przeciw sytuacji, w
    ktorej dwa niezalene procesy odwieaj zawarto users/cdb.

    Format binarny users/cdb nadaje si do przenoszenia pomidzy maszynami.

ZOBACZ TAKE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-pw2u(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 qmail-newu(8)