Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pop3d - rozprowadzaj pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

    qmail-pop3d maildirname

OPIS

    qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

    Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname,
    normalnie Maildir, znajduje się katalogu domowym użytkownika.

    qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytującego
    nazwę użytkownik i hasło, oraz /bin/checkpassword, który sprawdza hasło
    i ustawia zmienne środowiskowe.

    qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

    qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

    qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości by
    przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.

    qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-pop3d(8)