Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pop3d - rozprowadzaj poczt poprzez POP

SK/LADNIA

    qmail-pop3d maildirname

OPIS

    qmail-pop3d pozwala uytkownikowi czyta i kasowa poczt poprzez sie.

    Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname,
    normalnie Maildir, znajduje si katalogu domowym uytkownika.

    qmail-pop3d jest zazwyczaj wywolywany przez qmail-popup, odczytujcego
    nazw uytkownik i haslo, oraz /bin/checkpassword, ktory sprawdza haslo i
    ustawia zmienne rodowiskowe.

    qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynnoci.

    qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a take LAST.

    qmail-pop3d dolcza dodatkow pust lini  do  kadej  wiadomoci  by
    przeciwdziala powanym bldom w wikszoci klientow poczty.

    qmail-pop3d bazuje na programie wspoltworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-pop3d(8)