Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pop3d - rozprowadzaj pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

    qmail-pop3d maildirname

OPIS

    qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

    Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname, normalnie Maildir,
    znajduje się katalogu domowym użytkownika.

    qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytującego nazwę użytkownik i
    hasło, oraz /bin/checkpassword, który sprawdza hasło i ustawia zmienne środowiskowe.

    qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

    qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

    qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości by przeciwdziałać poważnym
    błędom w większości klientów poczty.

    qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-pop3d(8)