Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-popup - odczytaj nazw uytkownika POP i jego haslo

SK/LADNIA

    qmail-popup nazwa_hosta podprogram

OPIS

    qmail-popup czyta z sieci nazw uytkownika POP i jego haslo. Nastpnie
    uruchamia podprogram.

    qmail-popup jest najczciej wywolywany z inetd jako

     qmail-popup ZMIETO checkpassword qmail-pop3d Maildir

    gdzie ZMIETO zastpuje w pelni kwalifikowan nazw domeny lokalnej
    maszyny.

    qmail-popup oczekuje deskryptora 0 do odczytu z sieci i deskryptora 1
    do zapisu do sieci. Czyta nazw uytkownika i haslo z deskryptora 0 w
    stylu POP lub APOP. Wywoluje podprogram, z tymi samymi deskryptorami 0
    i 1; deskryptor 2 zapisujcy do sieci; a deskryptor 3 czytajcy: nazw
    uytkownika, 0 bajtow, haslo, znow 0 bajtow, znacznik czasu APOP pobrany
    z nazwy_hosta, i ostatnie 0 bajtow.  qmail-popup czeka nastpnie na
    podprogram a ten zakoczy prac.  Wywietla wiadomo o bldzie jeli
    podprogram si popsuje lub zwroci niezerowy kod wyjcia.

    qmail-popup powinien by uywany tylko wewntrz bezpiecznej, zaufanej
    sieci.  W przeciwnym wypadku jaki niedobry podsluchiwacz moe ukra
    hasla. Nawet jeli uywasz protokolu APOP, to jaki nawiedzony haker moe
    przechwytywa twe polczenia i sia spustoszenie.

    qmail-popup znosi 20-minutowy czas bezczynnoci.

    qmail-popup bazuje na programie wspoltworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-pop3d(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-popup(8)