Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pw2u - zbuduj przypisania adresów na podstawie pliku passwd

SKŁADNIA

    qmail-pw2u [ -/ohHuUC ] [ -cchar ]

OPIS

    qmail-pw2u czyta plik passwd w formacie V7 ze standardowego wejścia i
    drukuje plik w formacie qmail-users.

    Format V7 pliku passwd jest to seria linii. Każda linia ma format

     użytkownik:hasło:uid:gid:gecos:domowy:shell

    gdzie uytkownik jest nazwą konta, uid i gid to identyfikatory grupy i
    użytkownika tego konta, a domowy to katalog domowy. haso, gecos, i
    shell są ignorowane przez qmail-pw2u.

    Jeśli  skierujesz  wyjście  programu  qmail-pw2u  do  pliku
    /var/qmail/users/assign, a potem uruchomisz qmail-newu, to qmail-lspawn
    będzie postępować zgodnie z wypisanymi przez qmail-pw2u przypisaniami.
    OSTRZEŻENIE: Po zmianach dotyczących użytkowników, ich identyfikatorów
    lub katalogów domowych w pliku passwd musisz ponownie uruchomić qmail-
    pw2u i qmail-newu jeśli chcesz by qmail-lspawn zauważył zmiany.

REGUŁY

    Domyślnie, qmail-pw2u postępuje zgodnie z tymi samymi regułami co
    qmail-getpw. Pomija uytkownika jeśli (1) uid ma wartość zero, (2)
    katalog domowy nie istnieje, (3) uytkownik nie jest właścicielem
    katalogu domowy, lub (4) uytkownik a (właściwie to jego nazwa - przyp.
    tł.:)  zawiera  duże  litery.  Potem przekazywana jest kontrola
    uytkownika nad adresem podstawowym widocznym jako uytkownik i nad
    wszystkimi adresami w formie uytkownik-cokolwiek. Łapacz wszystkich
    użytkowników, alias, kontroluje wszystkie pozostałe adresy  (jego
    katalogiem jest /var/qmail/alias - przyp. tł.). Możesz zmieniać te
    reguły przez zmiany w plikach z /var/qmail/user:

    include
       Dozwoleni użytkownicy, jeden na linię.  Jeśli plik include
       istnieje, a uytkownik nie jest w nim wyszczególniony to
       uytkownik ten jest ignorowany.

    exclude
       Użytkownicy ignorowani, jeden na linię.  Jeśli plik exclude
       istnieje, a uytkownik jest w nim wyszczególniony to uytkownik
       ten jest ignorowany.

    mailnames
       Zmiana nazw dla użytkowników. Każda linia posiada formę

         użytkownik:nazwapocztowa1:nazwapocztowa2:...

       Listy zaadresowane do nazwapocztowa1 i nazwapocztowa1-dod oraz
       nazwapocztowa2  i inne wyszczególnione będą dostarczone do
       uytkownika.

       OSTRZEŻENIE: Listy zaadresowane do uytkownik i uytkownik-dod
       nie będą dostarczone do uytkownika dopóki sam uytkownik nie
       jest wyszczególniony jako jedno z pól nazwapocztowa.

       Linia w pliku mailnames jest  cichutko  ignorowana  jeśli
       użytkownik nie istnieje.

    subusers
       adresy dodatkowe. Każda linia ma postać

         pod:użytkownik:przed:

       pod będzie obsługiwane przez domowy/.qmail-przed, gdzie domowy
       to katalog domowy uytkownika; pod-dod będzie obsługiwane przez
       domowy/.qmail-przed-dod.

    append dodatkowe przypisania, wypisywane na końcu wyjścia qmail-pw2u.

OPCJE

    -o   (Domyślna.) Przeskocz uytkownika jeśli jego katalog domowy nie
       istnieje (lub nie jest widoczny dla  qmail-pw2u).  Pomiń
       uytkownika  jeśli  katalog  domowy  nie  jest  własnością
       uytkownika.

    -h   Zatrzymaj się jeśli katalog domowy nie istnieje.  Jest to
       odpowiednie  jeśli każdy użytkownik przypuszczalnie posiada
       katalog domowy. Pomiń uytkownika jeśli katalog domowy do niego
       nie należy.

    -H   Nie sprawdzaj obecności posiadania katalogu domowego.

    -U   (Domyślna.)  Pomiń uytkownika jeśli są jakieś duże litery w
       nazwie uytkownika.

    -u   Pozwól na duże litery w nazwie uytkownika.

    -cznak Użyj znaku jako oddzielacza nazwy użytkownika od rozszerzenia w
       zamian znaku -.

    -C   Wyłącz mechanizm użytkownik-rozszerzenie.

    -/   Używaj domowy/.qmail-/... zamiast domowy/.qmail-...

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-newu(8), qmail-getpw(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                 qmail-pw2u(8)