Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pw2u - zbuduj przypisania adresów na podstawie pliku passwd

SKŁADNIA

    qmail-pw2u [ -/ohHuUC ] [ -cchar ]

OPIS

    qmail-pw2u czyta plik passwd w formacie V7 ze standardowego wejścia i drukuje plik w
    formacie qmail-users.

    Format V7 pliku passwd jest to seria linii. Każda linia ma format

     użytkownik:hasło:uid:gid:gecos:domowy:shell

    gdzie użytkownik jest nazwą konta, uid i gid to identyfikatory grupy i użytkownika tego
    konta, a domowy to katalog domowy. hasło, gecos, i shell są ignorowane przez qmail-pw2u.

    Jeśli skierujesz wyjście programu qmail-pw2u do pliku /var/qmail/users/assign, a potem
    uruchomisz qmail-newu, to qmail-lspawn będzie postępować zgodnie z wypisanymi przez qmail-
    pw2u  przypisaniami.  OSTRZEŻENIE:  Po  zmianach  dotyczących  użytkowników,  ich
    identyfikatorów lub katalogów domowych w pliku passwd musisz ponownie uruchomić qmail-pw2u
    i qmail-newu jeśli chcesz by qmail-lspawn zauważył zmiany.

REGUŁY

    Domyślnie, qmail-pw2u postępuje zgodnie z tymi samymi regułami co qmail-getpw. Pomija
    użytkownika jeśli (1) uid ma wartość zero, (2) katalog domowy nie istnieje, (3) użytkownik
    nie jest właścicielem katalogu domowy, lub (4) użytkownik a (właściwie to jego nazwa -
    przyp. tł.:) zawiera duże litery.  Potem przekazywana jest kontrola użytkownika nad
    adresem podstawowym widocznym jako użytkownik i nad wszystkimi adresami w formie
    użytkownik-cokolwiek.  Łapacz wszystkich użytkowników, alias,  kontroluje  wszystkie
    pozostałe adresy (jego katalogiem jest /var/qmail/alias - przyp. tł.). Możesz zmieniać te
    reguły przez zmiany w plikach z /var/qmail/user:

    include
       Dozwoleni użytkownicy, jeden na linię. Jeśli plik include istnieje, a użytkownik
       nie jest w nim wyszczególniony to użytkownik ten jest ignorowany.

    exclude
       Użytkownicy ignorowani, jeden na linię. Jeśli plik exclude istnieje, a użytkownik
       jest w nim wyszczególniony to użytkownik ten jest ignorowany.

    mailnames
       Zmiana nazw dla użytkowników. Każda linia posiada formę

         użytkownik:nazwapocztowa1:nazwapocztowa2:...

       Listy zaadresowane do nazwapocztowa1 i nazwapocztowa1-dod oraz nazwapocztowa2 i
       inne wyszczególnione będą dostarczone do użytkownika.

       OSTRZEŻENIE: Listy zaadresowane do użytkownik i użytkownik-dod nie będą dostarczone
       do użytkownika dopóki sam użytkownik nie jest wyszczególniony jako jedno z pól
       nazwapocztowa.

       Linia w pliku mailnames jest cichutko ignorowana jeśli użytkownik nie istnieje.

    subusers
       adresy dodatkowe. Każda linia ma postać

         pod:użytkownik:przed:

       pod będzie obsługiwane przez domowy/.qmail-przed, gdzie domowy to katalog domowy
       użytkownika; pod-dod będzie obsługiwane przez domowy/.qmail-przed-dod.

    append dodatkowe przypisania, wypisywane na końcu wyjścia qmail-pw2u.

OPCJE

    -o   (Domyślna.) Przeskocz użytkownika jeśli jego katalog domowy nie istnieje (lub nie
       jest widoczny dla qmail-pw2u).  Pomiń użytkownika jeśli katalog domowy nie jest
       własnością użytkownika.

    -h   Zatrzymaj się jeśli katalog domowy nie istnieje. Jest to odpowiednie jeśli każdy
       użytkownik przypuszczalnie posiada katalog domowy. Pomiń użytkownika jeśli katalog
       domowy do niego nie należy.

    -H   Nie sprawdzaj obecności posiadania katalogu domowego.

    -U   (Domyślna.) Pomiń użytkownika jeśli są jakieś duże litery w nazwie użytkownika.

    -u   Pozwól na duże litery w nazwie użytkownika.

    -cznak Użyj znaku jako oddzielacza nazwy użytkownika od rozszerzenia w zamian znaku -.

    -C   Wyłącz mechanizm użytkownik-rozszerzenie.

    -/   Używaj domowy/.qmail-/... zamiast domowy/.qmail-...

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-newu(8), qmail-getpw(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-pw2u(8)