Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmqpc - kolejkuj wiadomo pocztow poprzez QMQP

SK/LADNIA

    qmail-qmqpc

OPIS

    qmail-qmqpc oferuje taki sam interfejs jak qmail-queue, ale przekazuje
    wiadomo do serwera QMQP zamiast j lokalnie przechowywa.

    W instalacji mini-qmail program qmail-queue jest zamieniany przez link
    symboliczny do qmail-qmqpc.

PLIKI KONTROLNE

    qmqpservers
      Adresy IP serwerow QMQP, jeden adres na lini. qmail-qmqpc bdzie
      probowa kadego z adresow, do momentu ustanowienia polczenia QMQP
      albo przejcia calej kolejki adresow.

ZOBACZ TAKE

    qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-qmqpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-qmqpc(8)