Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmqpd - odbierz wiadomo pocztow poprzez QMQP

SK/LADNIA

    qmail-qmqpd

OPIS

    qmail-qmqpd odbiera wiadomoci pocztowe poprzez Protokol Szybkiego
    Kolejkowania Poczty - z ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) i
    wywoluje qmail-queue by ustawi je w kolejce wiadomoci wychodzcych.
    Polecenie qmail-qmqpd musi by poparte kilkoma zmiennymi rodowiskowymi;
    zobacz tcp-environ(5).

    qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomoci do kadego miejsca.
    Powinien by wywolywany tylko  przy  polczeniach  od  uytkownikow
    autoryzowanych.

ZOBACZ TAKE

    tcp-env(1),  tcpserver(1),  tcp-environ(5),  qmail-qmqpc(8), qmail-
    queue(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-qmqpd(8)