Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmqpd - odbierz wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

    qmail-qmqpd

OPIS

    qmail-qmqpd odbiera wiadomości pocztowe poprzez Protokół Szybkiego
    Kolejkowania Poczty - z ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) i
    wywołuje qmail-queue by ustawić je w kolejce wiadomości wychodzących.
    Polecenie  qmail-qmqpd  musi  być  poparte  kilkoma  zmiennymi
    środowiskowymi; zobacz tcp-environ(5).

    qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomości do każdego miejsca.
    Powinien być wywoływany tylko przy połączeniach od  użytkowników
    autoryzowanych.

ZOBACZ TAKŻE

    tcp-env(1),  tcpserver(1),  tcp-environ(5),  qmail-qmqpc(8), qmail-
    queue(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-qmqpd(8)