Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmqpd - odbierz wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

    qmail-qmqpd

OPIS

    qmail-qmqpd odbiera wiadomości pocztowe poprzez Protokół Szybkiego Kolejkowania Poczty - z
    ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) i wywołuje qmail-queue by ustawić je w kolejce
    wiadomości  wychodzących. Polecenie qmail-qmqpd musi być poparte kilkoma zmiennymi
    środowiskowymi; zobacz tcp-environ(5).

    qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomości do każdego miejsca.  Powinien  być
    wywoływany tylko przy połączeniach od użytkowników autoryzowanych.

ZOBACZ TAKŻE

    tcp-env(1), tcpserver(1), tcp-environ(5), qmail-qmqpc(8), qmail-queue(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-qmqpd(8)