Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmtpd - odbierz wiadomość pocztową poprzez QMTP

SKŁADNIA

    qmail-qmtpd

OPIS

    qmail-qmtpd odbiera pocztę przez Protokół Szybkiego Przesyłania Poczty
    - z ang. Quick Mail Transfer Protocol (QMTP) i wywołuje qmail-queue by
    ustawić ją w kolejce wychodzącej. Polecenie qmail-qmtpd musi być
    poparte kilkoma zmiennymi środowiskowymi; obejrzyj tcp-environ(5).

    qmail-qmtpd  korzysta  z  rcpthosts,  morercpthosts,  RELAYCLIENT,
    databytes, i mechanizmów DATABYTES opisanych w qmail-smtpd(8).

ZOBACZ TAKŻE

    tcp-env(1), tcp-environ(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-
    smtpd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-qmtpd(8)