Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmtpd - odbierz wiadomo pocztow poprzez QMTP

SK/LADNIA

    qmail-qmtpd

OPIS

    qmail-qmtpd odbiera poczt przez Protokol Szybkiego Przesylania Poczty -
    z ang. Quick Mail Transfer Protocol (QMTP) i wywoluje qmail-queue by
    ustawi j w kolejce wychodzcej. Polecenie qmail-qmtpd musi by poparte
    kilkoma zmiennymi rodowiskowymi; obejrzyj tcp-environ(5).

    qmail-qmtpd  korzysta  z  rcpthosts,  morercpthosts,  RELAYCLIENT,
    databytes, i mechanizmow DATABYTES opisanych w qmail-smtpd(8).

ZOBACZ TAKE

    tcp-env(1), tcp-environ(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-
    smtpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-qmtpd(8)