Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qmtpd - odbierz wiadomość pocztową poprzez QMTP

SKŁADNIA

    qmail-qmtpd

OPIS

    qmail-qmtpd odbiera pocztę przez Protokół Szybkiego Przesyłania Poczty - z ang. Quick
    Mail Transfer Protocol (QMTP) i wywołuje qmail-queue by ustawić ją w kolejce wychodzącej.
    Polecenie qmail-qmtpd musi być poparte kilkoma zmiennymi środowiskowymi; obejrzyj tcp-
    environ(5).

    qmail-qmtpd korzysta z rcpthosts, morercpthosts, RELAYCLIENT, databytes, i mechanizmów
    DATABYTES opisanych w qmail-smtpd(8).

ZOBACZ TAKŻE

    tcp-env(1), tcp-environ(5), qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-qmtpd(8)