Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qread - wywietl wychodzce wiadomoci i ich odbiorcow

SK/LADNIA

    qmail-qread

OPIS

    qmail-qread skanuje kolejk wychodzc pod ktem znalezienia wiadomoci.
    Dla kadej wiadomoci wypisuje rone informacje w formie zrozumialej dla
    czlowieka, wlczajc w to dat dostarczenia wiadomoci do kolejki, ilo
    bajtow wiadomoci, nadawc wiadomoci i wszystkich wci branych pod uwag
    odbiorcow.

    qmail-qread musi by uruchomiony jako root albo z identyfikatorem
    uytkownika qmails i identyfikatorem grupy qmail.

ZOBACZ TAKE

    qmail-qstat(8), qmail-send(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-qread(8)