Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-qstat - podsumuj status kolejki pocztowej

SK/LADNIA

    qmail-qstat

OPIS

    qmail-qstat zrzuca ilo wiadomoci w poszczegolnych miejscach pocztowej
    kolejki wiadomoci w zrozumialej dla czlowieka formie.

    qmail-qstat musi by uruchomiony jako root lub z identyfikatorem grupy
    qmail.

ZOBACZ TAKE

    qmail-qread(8), qmail-send(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-qstat(8)