Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-queue - kolejkuj wiadomość pocztową w celu jej dostarczenia

SKŁADNIA

    qmail-queue

OPIS

    qmail-queue czyta wiadomość pocztową z deskryptora 0. Potem czyta informacje kopertowe z
    deskryptora 1. Umieszcza wiadomość w kolejce wychodzącej dla późniejszego dostarczenia
    przez qmail-send.

    Informacja kopertowa to kopertowy adres nadawcy poprzedzony listą kopertowych odbiorców.
    Adres nadawcy jest poprzedzony literą F i zakończony znakiem o kodzie 0.  Każdy adres
    odbiorcy jest poprzedzony literą T i zakończony znakiem o kodzie 0. Lista adresów
    odbiorców jest zakończona dodatkowym bajtem 0. Jeśli qmail-queue ujrzy znak końca pliku
    przed dodatkowym bajtem 0 to przerywa działanie bez umieszczenia wiadomości w kolejce.

    Każdy kopertowy adres odbiorcy powinien zawierać nazwę użytkownika, znak @, i w pełni
    kwalifikowaną nazwę domenową (FQDN).

    qmail-queue zawsze dodaje linię Received na górze wiadomości. Poza tym, qmail-queue nie
    sprawdza wiadomości i nie wprowadza żadnych ograniczeń co do jej zawartości. Jakkolwiek,
    odbiorca zapewne oczekuje pojawienia się odpowiedniego nagłówka tak jak to opisano w
    qmail-header(5).

OGRANICZENIA SYSTEMU PLIKÓW

    qmail-queue nakłada dwa warunki na strukturę kolejki: każdy podkatalog mess musi znajdować
    się w tym samym systemie plików co katalog pid ; a każdy podkatalog todo musi znajdować
    się w tym samym systemie plików co katalog intd .

KODY WYJŚCIA

    qmail-queue nie wypisuje diagnostyki.  Zwraca 0 jeśli wiadomość została pomyślnie
    umieszczona w kolejce. Zwraca 1 do 99 jeśli wystąpił błąd.

    Wszystkie kody błędów qmail-queue zawierające się pomiędzy 11 a 40 wskazują na błędy
    permanentne:

    11  Zbyt długi adres.

    31  Serwer poczty całkowicie odmawia przesłania wiadomości do jakichkolwiek odbiorców.
      (Nie używane przez qmail-queue, ale możliwe do użycia przez programy oferujące ten
      sam interfejs.)

    Wszystkie pozostałe kody błędów zwracane przez qmail-queue wskazują na błędy tymczasowe:

    51  Brak pamięci.

    52  Przekroczony czas oczekiwania.

    53  Błąd zapisu; np. brak miejsca na dysku.

    54  Nie można odczytać wiadomości lub koperty.

    55  Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego. (Nie używane przez qmail-queue.)

    56  Problem w ustanawianiu połączenia sieciowego z tego hosta. (Nie używane przez qmail-
      queue.)

    61  Problem z katalogiem domowym qmail.

    62  Problem z katalogiem kolejki wiadomości.

    63  Problem z queue/pid.

    64  Problem z queue/mess.

    65  Problem z queue/intd.

    66  Problem z queue/todo.

    71  Serwer poczty tymczasowo odmawia przesłania wiadomości to jakiegokolwiek odbiorcy.
      (Nie używane przez qmail-queue.)

    72  Przekroczony czas oczekiwania na połączenie z serwerem poczty. (Nie używane przez
      qmail-queue.)

    73  Odmowa połączenia ze strony serwera poczty. (Nie używane przez qmail-queue.)

    74  Połączenie z serwerem ustanowione poprawnie, lecz błąd w komunikacji.  (Nie używane
      przez qmail-queue.)

    81  Usterka wewnętrzna; np. błąd segmentacji.

    91  Błąd w formacie koperty.

ZOBACZ TAKŻE

    addresses(5),  envelopes(5), qmail-header(5), qmail-inject(8), qmail-qmqpc(8), qmail-
    send(8), qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                                          qmail-queue(8)