Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-queue - kolejkuj wiadomo pocztow w celu jej dostarczenia

SK/LADNIA

    qmail-queue

OPIS

    qmail-queue czyta wiadomo pocztow z deskryptora 0.  Potem czyta
    informacje kopertowe z deskryptora 1.  Umieszcza wiadomo w kolejce
    wychodzcej dla poniejszego dostarczenia przez qmail-send.

    Informacja kopertowa to kopertowy adres nadawcy poprzedzony list
    kopertowych odbiorcow.  Adres nadawcy jest poprzedzony liter F i
    zakoczony znakiem o kodzie 0. Kady adres odbiorcy jest poprzedzony
    liter T i zakoczony znakiem o kodzie 0. Lista adresow odbiorcow jest
    zakoczona dodatkowym bajtem 0. Jeli qmail-queue ujrzy znak koca pliku
    przed dodatkowym bajtem 0 to przerywa dzialanie bez umieszczenia
    wiadomoci w kolejce.

    Kady kopertowy adres odbiorcy powinien zawiera nazw uytkownika, znak @,
    i w pelni kwalifikowan nazw domenow (FQDN).

    qmail-queue zawsze dodaje lini Received na gorze wiadomoci. Poza tym,
    qmail-queue nie sprawdza wiadomoci i nie wprowadza adnych ogranicze co
    do jej zawartoci. Jakkolwiek, odbiorca zapewne oczekuje pojawienia si
    odpowiedniego naglowka tak jak to opisano w qmail-header(5).

OGRANICZENIA SYSTEMU PLIK'OW

    qmail-queue naklada dwa warunki na struktur kolejki: kady podkatalog
    mess musi znajdowa si w tym samym systemie plikow co katalog pid ; a
    kady podkatalog todo musi znajdowa si w tym samym systemie plikow co
    katalog intd .

KODY WYJCIA

    qmail-queue nie wypisuje diagnostyki. Zwraca 0 jeli wiadomo zostala
    pomylnie umieszczona w kolejce. Zwraca 1 do 99 jeli wystpil bld.

    Wszystkie kody bldow qmail-queue zawierajce si pomidzy 11 a 40 wskazuj
    na bldy permanentne:

    11  Zbyt dlugi adres.

    31  Serwer poczty calkowicie  odmawia  przeslania  wiadomoci  do
      jakichkolwiek odbiorcow.  (Nie uywane przez qmail-queue, ale
      moliwe do uycia przez programy oferujce ten sam interfejs.)

    Wszystkie pozostale kody bldow zwracane przez qmail-queue wskazuj na
    bldy tymczasowe:

    51  Brak pamici.

    52  Przekroczony czas oczekiwania.

    53  Bld zapisu; np. brak miejsca na dysku.

    54  Nie mona odczyta wiadomoci lub koperty.

    55  Nie mona odczyta pliku konfiguracyjnego. (Nie uywane przez qmail-
      queue.)

    56  Problem w ustanawianiu polczenia sieciowego z tego hosta.  (Nie
      uywane przez qmail-queue.)

    61  Problem z katalogiem domowym qmail.

    62  Problem z katalogiem kolejki wiadomoci.

    63  Problem z queue/pid.

    64  Problem z queue/mess.

    65  Problem z queue/intd.

    66  Problem z queue/todo.

    71  Serwer  poczty  tymczasowo  odmawia  przeslania wiadomoci to
      jakiegokolwiek odbiorcy. (Nie uywane przez qmail-queue.)

    72  Przekroczony czas oczekiwania na polczenie z serwerem poczty.
      (Nie uywane przez qmail-queue.)

    73  Odmowa polczenia ze strony serwera poczty. (Nie uywane przez
      qmail-queue.)

    74  Polczenie z serwerem  ustanowione  poprawnie,  lecz  bld  w
      komunikacji. (Nie uywane przez qmail-queue.)

    81  Usterka wewntrzna; np. bld segmentacji.

    91  Bld w formacie koperty.

ZOBACZ TAKE

    addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), qmail-inject(8), qmail-
    qmqpc(8), qmail-send(8), qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-queue(8)