Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-queue - kolejkuj wiadomość pocztową w celu jej dostarczenia

SKŁADNIA

    qmail-queue

OPIS

    qmail-queue czyta wiadomość pocztową z deskryptora 0. Potem czyta
    informacje kopertowe z deskryptora 1. Umieszcza wiadomość w kolejce
    wychodzącej dla późniejszego dostarczenia przez qmail-send.

    Informacja kopertowa to kopertowy adres nadawcy poprzedzony listą
    kopertowych odbiorców. Adres nadawcy jest poprzedzony literą F i
    zakończony znakiem o kodzie 0. Każdy adres odbiorcy jest poprzedzony
    literą T i zakończony znakiem o kodzie 0. Lista adresów odbiorców jest
    zakończona dodatkowym bajtem 0.  Jeśli qmail-queue ujrzy znak końca
    pliku przed dodatkowym bajtem 0 to przerywa działanie bez umieszczenia
    wiadomości w kolejce.

    Każdy kopertowy adres odbiorcy powinien zawierać nazwę użytkownika,
    znak @, i w pełni kwalifikowaną nazwę domenową (FQDN).

    qmail-queue zawsze dodaje linię Received na górze wiadomości.  Poza
    tym, qmail-queue nie sprawdza wiadomości i nie wprowadza żadnych
    ograniczeń co do jej zawartości. Jakkolwiek, odbiorca zapewne oczekuje
    pojawienia się odpowiedniego nagłówka tak jak to opisano w qmail-
    header(5).

OGRANICZENIA SYSTEMU PLIKÓW

    qmail-queue nakłada dwa warunki na strukturę kolejki: każdy podkatalog
    mess musi znajdować się w tym samym systemie plików co katalog pid ; a
    każdy podkatalog todo musi znajdować się w tym samym systemie plików co
    katalog intd .

KODY WYJŚCIA

    qmail-queue nie wypisuje diagnostyki. Zwraca 0 jeśli wiadomość została
    pomyślnie umieszczona w kolejce. Zwraca 1 do 99 jeśli wystąpił błąd.

    Wszystkie kody błędów qmail-queue zawierające się pomiędzy 11 a 40
    wskazują na błędy permanentne:

    11  Zbyt długi adres.

    31  Serwer  poczty  całkowicie  odmawia przesłania wiadomości do
      jakichkolwiek odbiorców.  (Nie używane przez qmail-queue, ale
      możliwe do użycia przez programy oferujące ten sam interfejs.)

    Wszystkie pozostałe kody błędów zwracane przez qmail-queue wskazują na
    błędy tymczasowe:

    51  Brak pamięci.

    52  Przekroczony czas oczekiwania.

    53  Błąd zapisu; np. brak miejsca na dysku.

    54  Nie można odczytać wiadomości lub koperty.

    55  Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego.  (Nie używane przez
      qmail-queue.)

    56  Problem w ustanawianiu połączenia sieciowego z tego hosta. (Nie
      używane przez qmail-queue.)

    61  Problem z katalogiem domowym qmail.

    62  Problem z katalogiem kolejki wiadomości.

    63  Problem z queue/pid.

    64  Problem z queue/mess.

    65  Problem z queue/intd.

    66  Problem z queue/todo.

    71  Serwer poczty tymczasowo odmawia  przesłania  wiadomości  to
      jakiegokolwiek odbiorcy. (Nie używane przez qmail-queue.)

    72  Przekroczony czas oczekiwania na połączenie z serwerem poczty.
      (Nie używane przez qmail-queue.)

    73  Odmowa połączenia ze strony serwera poczty.  (Nie używane przez
      qmail-queue.)

    74  Połączenie  z  serwerem  ustanowione poprawnie, lecz błąd w
      komunikacji. (Nie używane przez qmail-queue.)

    81  Usterka wewnętrzna; np. błąd segmentacji.

    91  Błąd w formacie koperty.

ZOBACZ TAKŻE

    addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), qmail-inject(8), qmail-
    qmqpc(8), qmail-send(8), qmail-smtpd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-queue(8)