Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-remote - wyślij pocztę używając SMTP

SKŁADNIA

    qmail-remote host nadawca odbiorca [ odbiorca ... ]

OPIS

    qmail-remote czyta wiadomość pocztową ze swojego wejścia i wysyła ją do
    jednego lub większej ilości odbiorców na zdalnym hoście.

    Zdalny host jest pierwszym argumentem wywołania  qmail-remote  i
    oznaczonym wcześniej jako host.  qmail-remote wysyła wiadomość do
    komputera podanego jako host, lub komputera odpowiedzialnego  za
    zarządzanie pocztą dla host pobranego z Systemu Nazw Domen (ang. DNS)
    poprzez Prosty Protokół Przesyłania Poczty (ang. SMTP). host może być
    zarówno w pełni kwalifikowaną nazwą domenową:

      serek.arch.pwr.wroc.pl

    lub też adresem IP ujętym w nawiasy kwadratowe:

      [156.17.29.1]

    Kopertowe adresy odbiorców są przedstawiane jako argumenty oznaczone
    odbiorca podawane przy wywoływaniu qmail-remote.  Kopertowy adres
    nadawcy jest podawany jako argument oznaczony przez nadawca.

    Zauważ, że qmail-remote nie pobiera opcji i nie podąża w tym kontekście
    za standardem getopt .

PRZEZROCZYSTOŚĆ

    Znacznik końca pliku (End-of-file) w SMTP jest kodowany za pomocą
    kombinacji 'kropka CR LF'. Kropka na początku linii jest kodowana jako
    kropka kropka. Nie jest możliwym w SMTP by przesłać wiadomość, która
    nie kończy się znakiem nowej linii. qmail-remote konwertuje konwencję
    nowej linii pochodzącą z systemu UNIX do konwencji SMTP poprzez
    wstawienie CR przed każdym LF.

    Jest naruszeniem protokołu SMTP wysyłanie wiadomości zawierającej
    długie linie lub znaki nie będące kodami ASCII.  Jakkolwiek, qmail-
    remote szczęśliwie prześle takie wiadomości. Jest to odpowiedzialność
    użytkownika by zapobiegać generowaniu niepoprawnych wiadomości.

REZULTATY

    qmail-remote wypisuje pewną liczbę raportów odbiorców zwanych recipient
    reports, poprzedzoną raportem wiadomości, zwanym message report. Każdy
    raport jest zakończony bajtem 0. Każdy raport zaczyna się pojedynczą
    literą:

    r  Raport odbiorcy: akceptacja.

    h  Raport odbiorcy: trwałe odrzucenie.

    s  Raport odbiorcy: chwilowe odrzucenie.

    K  Raport wiadomości: sukces. host bierze na siebie odpowiedzialność
      za dostarczenie wiadomości do każdego akceptowalnego odbiorcy.

    Z  Raport wiadomości: tymczasowa awaria.

    D  Raport wiadomości: trwała awaria.

    Po tym, w liście przychodzi opis tego co się stało w postaci
    zrozumiałej dla człowieka.

    Raporty odbiorców będą zawsze drukowane w takiej samej kolejności co
    kolejne argumenty oznaczone wcześniej jako odbiorca programu qmail-
    remote.  Zauważ, że w przypadkach awarii może być więcej raportów niż
    argumentów oznaczonych jako odbiorca .

    qmail-remote zawsze zwraca zero.

PLIK KONTROLNE

    helohost
      Obecna nazwa hosta, używana wyłącznie przy przedstawianiu się
      odległemu serwerowi SMTP. Domyślnie: me, jeśli jest to ustawione;
      w przeciwnym razie qmail-remote odmawia uruchomienia się.

    smtproutes
      Sztuczne trasy SMTP. Każda trasa ma formę domena:retransmiter,
      bez żadnych dodatkowych spacji. Jeśli domena pasuje do podanego
      argumentu host, qmail-remote połączy się z komputerem określanym
      tu jako retransmiter, tak jakby host miał maszynę nazywaną
      retransmiter jako jedynego wymiennika poczty (MX). (Zapobiega to
      także wykonywaniu zapytań typu CNAME na maszynie na której
      znajduje się odbiorca.) host może zawierać dwukropek i numer
      portu przeznaczonego do użycia zamiast normalnego portu SMTP czyli
      25:

        inside.pld.org.pl:firewall.pld.org.pl:26

      retransmiter może być pusty; mówi to programowi qmail-remote by
      wykonać zapytanie o rekord MX jak zazwyczaj. smtproutes może
      zawierać znaki globalne:

        .pld.org.pl:
        :niebo.pld.org.pl

      Tutaj każdy adres kończący się na .pld.org.pl (lecz nie sam
      pld.org.pl ) jest kierowany przez odpowiednie rekordy MX; każdy
      inny adres jest sztucznie kierowany do niebo.pld.org.pl.

      System qmail nie zabezpiecza cię jeśli stworzysz sztuczną pętlę
      pocztową pomiędzy maszynami. Jednakże, zawsze bezpiecznie używasz
      smtproutes jeśli nie akceptujesz poczty z sieci.

    timeoutconnect
      Liczba sekund przez  jaką  qmail-remote  będzie  czekać  na
      zaakceptowanie połączenia przez zdalny serwer SMTP. Domyślnie:
      60. Jądro normalnie przeznacza na to limit najwyżej 75-sekundowy.

    timeoutremote
      Liczba sekund przez jaką qmail-remote będzie czekać na każdą
      odpowiedź od zdalnego serwera SMTP. Domyślnie: 1200.

ZOBACZ TAKŻE

    addresses(5), envelopes(5), qmail-control(5), qmail-send(8), qmail-
    smtpd(8), qmail-tcpok(8), qmail-tcpto(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                qmail-remote(8)