Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-remote - wylij poczt uywajc SMTP

SK/LADNIA

    qmail-remote host nadawca odbiorca [ odbiorca ... ]

OPIS

    qmail-remote czyta wiadomo pocztow ze swojego wejcia i wysyla j do
    jednego lub wikszej iloci odbiorcow na zdalnym hocie.

    Zdalny host jest pierwszym argumentem wywolania  qmail-remote  i
    oznaczonym  wczeniej  jako host.  qmail-remote wysyla wiadomo do
    komputera podanego jako host, lub komputera odpowiedzialnego  za
    zarzdzanie poczt dla host pobranego z Systemu Nazw Domen (ang. DNS)
    poprzez Prosty Protokol Przesylania Poczty (ang. SMTP).  host moe by
    zarowno w pelni kwalifikowan nazw domenow:

      serek.arch.pwr.wroc.pl

    lub te adresem IP ujtym w nawiasy kwadratowe:

      [156.17.29.1]

    Kopertowe adresy odbiorcow s przedstawiane jako argumenty oznaczone
    odbiorca podawane przy wywolywaniu qmail-remote.  Kopertowy adres
    nadawcy jest podawany jako argument oznaczony przez nadawca.

    Zauwa, e qmail-remote nie pobiera opcji i nie poda w tym kontekcie za
    standardem getopt .

PRZEZROCZYSTO

    Znacznik koca pliku (End-of-file) w SMTP jest kodowany za pomoc
    kombinacji 'kropka CR LF'. Kropka na pocztku linii jest kodowana jako
    kropka kropka. Nie jest moliwym w SMTP by przesla wiadomo, ktora nie
    koczy si znakiem nowej linii. qmail-remote konwertuje konwencj nowej
    linii pochodzc z systemu UNIX do konwencji SMTP poprzez wstawienie CR
    przed kadym LF.

    Jest naruszeniem protokolu SMTP wysylanie wiadomoci zawierajcej dlugie
    linie lub znaki nie bdce kodami ASCII.  Jakkolwiek, qmail-remote
    szczliwie przele takie wiadomoci. Jest to odpowiedzialno uytkownika by
    zapobiega generowaniu niepoprawnych wiadomoci.

REZULTATY

    qmail-remote wypisuje pewn liczb raportow odbiorcow zwanych recipient
    reports, poprzedzon raportem wiadomoci, zwanym message report. Kady
    raport jest zakoczony bajtem 0.  Kady raport zaczyna si pojedyncz
    liter:

    r  Raport odbiorcy: akceptacja.

    h  Raport odbiorcy: trwale odrzucenie.

    s  Raport odbiorcy: chwilowe odrzucenie.

    K  Raport wiadomoci: sukces. host bierze na siebie odpowiedzialno za
      dostarczenie wiadomoci do kadego akceptowalnego odbiorcy.

    Z  Raport wiadomoci: tymczasowa awaria.

    D  Raport wiadomoci: trwala awaria.

    Po tym, w licie przychodzi opis tego co si stalo w postaci zrozumialej
    dla czlowieka.

    Raporty odbiorcow bd zawsze drukowane w takiej samej kolejnoci co
    kolejne argumenty oznaczone wczeniej jako odbiorca programu qmail-
    remote.  Zauwa, e w przypadkach awarii moe by wicej raportow ni
    argumentow oznaczonych jako odbiorca .

    qmail-remote zawsze zwraca zero.

PLIK KONTROLNE

    helohost
      Obecna nazwa hosta, uywana wylcznie przy przedstawianiu  si
      odleglemu serwerowi SMTP. Domylnie: me, jeli jest to ustawione; w
      przeciwnym razie qmail-remote odmawia uruchomienia si.

    smtproutes
      Sztuczne trasy SMTP. Kada trasa ma form domena:retransmiter, bez
      adnych  dodatkowych spacji.  Jeli domena pasuje do podanego
      argumentu host, qmail-remote polczy si z komputerem okrelanym tu
      jako retransmiter, tak jakby host mial maszyn nazywan retransmiter
      jako jedynego wymiennika poczty (MX).  (Zapobiega  to  take
      wykonywaniu zapyta typu CNAME na maszynie na ktorej znajduje si
      odbiorca.)  host  moe  zawiera  dwukropek  i  numer  portu
      przeznaczonego do uycia zamiast normalnego portu SMTP czyli 25:

        inside.pld.org.pl:firewall.pld.org.pl:26

      retransmiter moe by pusty; mowi to programowi qmail-remote by
      wykona zapytanie o rekord MX jak zazwyczaj.  smtproutes moe
      zawiera znaki globalne:

        .pld.org.pl:
        :niebo.pld.org.pl

      Tutaj kady adres koczcy si na .pld.org.pl (lecz nie sam pld.org.pl
      ) jest kierowany przez odpowiednie rekordy MX; kady inny adres
      jest sztucznie kierowany do niebo.pld.org.pl.

      System qmail nie zabezpiecza ci jeli stworzysz sztuczn ptl pocztow
      pomidzy maszynami. Jednake, zawsze bezpiecznie uywasz smtproutes
      jeli nie akceptujesz poczty z sieci.

    timeoutconnect
      Liczba sekund przez jak qmail-remote bdzie czeka na zaakceptowanie
      polczenia przez zdalny serwer SMTP. Domylnie: 60. Jdro normalnie
      przeznacza na to limit najwyej 75-sekundowy.

    timeoutremote
      Liczba sekund przez jak qmail-remote bdzie czeka na kad odpowied
      od zdalnego serwera SMTP. Domylnie: 1200.

ZOBACZ TAKE

    addresses(5), envelopes(5), qmail-control(5), qmail-send(8), qmail-
    smtpd(8), qmail-tcpok(8), qmail-tcpto(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-remote(8)