Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-rspawn - odlo poczt do zdalnego dostarczenia

SK/LADNIA

    qmail-rspawn

OPIS

    qmail-rspawn czyta seri komend dotyczcych zdalnego dostarczenia z
    deskryptora 0, wywoluje qmail-remote by przeprowadzi dorczanie, a potem
    wypisuje rezultaty do deskryptora 1.

    qmail-rspawn wywoluje qmail-remote asynchronicznie, wic rezultaty mog
    by uporzdkowane w innej kolejnoci co komendy.

ZOBACZ TAKE

    qmail-send(8), qmail-remote(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-rspawn(8)