Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-send - dostarcz skolejkowane wiadomości pocztowe

SKŁADNIA

    qmail-send

OPIS

    qmail-send obsługuje wiadomości umiejscowione w kolejce wyjściowej przy
    użyciu qmail-queue.  Używa qmail-lspawn  by  doręczyć  wiadomości
    odbiorcom lokalnym i qmail-rspawn by doręczyć wiadomości odbiorcom
    odległym. Jeśli wiadomość chwilowo nie może być doręczona do jednego
    lub więcej adresów, qmail-send pozostawia ją w kolejce i próbuje
    obsłużyć te adresy później.

    qmail-send drukuje odczytywalny rekord swoich działań na deskryptorze
    0.  Zapisuje komendy do qmail-lspawn, qmail-rspawn, i qmail-clean na
    deskryptorach 1, 3, oraz 5, a czyta odpowiedzi z deskryptorów 2, 4,
    oraz 6. qmail-send jest odpowiedzialny za zapobieganie blokadom.

    Jeśli qmail-send odbierze sygnał TERM to poprawnie zakończy działanie,
    po zakończeniu oczekiwania (możliwie więcej niż jedną minutę) na
    wysłanie wszystkich obecnie wysyłanych wiadomości.

    Jeśli qmail-send odbierze sygnał ALRM to przeszereguje każdą czekającą
    wiadomość tak, żeby była dostarczona natychmiast.

PLIKI KONTROLNE

    OSTRZEŻENIE: qmail-send czyta pliki kontrolne tylko podczas startu.
    Jeśli zmienisz pliki kontrolne, musisz zatrzymać i wznowić działanie
    qmail-send. Wyjątek: Jeśli qmail-send odbierze sygnał HUP, odczyta
    ponownie pliki locals i virtualdomains.

    bouncefrom
      Nazwa  użytkownika, którą opatrywane będą wiadomości odbite.
      Domyślnie: MAILER-DAEMON.

    bouncehost
      Nazwa hosta, którą opatrywane będą wiadomości odbite.  Domyślnie:
      me, jeśli to ustawiono; w przeciwnym razie literalna nazwa
      bouncehost, która pewnie nie jest tym czego chcesz.  Jeśli
      całkowicie niemożliwym jest dostarczenie wiadomości to qmail-send
      wysyła powiadomienie  single-bounce  do  kopertowego  nadawcy
      wiadomości.

      Powiadomienie to From: bouncefrom@bouncehost, chyba że kopertowy
      nadawca jest pusty.

    concurrencylocal
      Maksymalna liczba  niezależnych  prób  dostarczeń  lokalnych.
      Domyślnie: 10.  Jeśli 0, lokalne dostarczenia będą zawieszone.
      Wartość concurrencylocal jest ograniczona podczas kompilacji do
      120.

    concurrencyremote
      Maksymalna  liczba  niezależnych  prób  dostarczeń  zdalnych.
      Domyślnie: 20. Jeśli 0, zdalne dostarczenia będą zawieszone.
      Wartość concurrencyremote jest ograniczona podczas kompilacji do
      120.

    doublebouncehost
      Nazwa hosta dla podwójnego odbicia.  Domyślnie: me, jeśli jest
      ustawione; w przeciwnym wypadku literalna nazwa doublebouncehost,
      która pewnie nie jest tym czego oczekujesz.

    doublebounceto
      Użytkownik odbierający podwójne odbicia.  Domyślnie: postmaster.
      Jeśli  dostarczenie  informacji  o  pojedynczym odbiciu jest
      całkowicie niemożliwe, qmail-send przesyła zawiadomienie określane
      jako podwójne-odbicie do doublebounceto@doublebouncehost. (Jeśli
      to też się odbije, qmail-send się poddaje.)

    envnoathost
      Przypuszczalna nazwa domeny dla adresów bez znaku @.  Domyślnie:
      me, jeśli plik ten istnieje i jest odpowiednio ustawiony; w
      przeciwnym razie literalna nazwa envnoathost, która pewnie nie
      jest  tym  czego  oczekujesz.  Jeśli qmail-send widzi adres
      kopertowego odbiorcy bez znaku @ to dodaje @envnoathost.

    locals
      Lista nazw domen, dla których ten host odbiera pocztę, jedna nazwa
      domeny na linię.  Domyślnie: me, jeśli jest to ustawione; w
      przeciwnym wypadku qmail-send odmawia uruchomienia się.  Adres
      uytkownik@domena jest rozważany jako lokalny, jeśli domena jest
      podana w pliku locals.

    percenthack
      Lista nazw domen, dla których działa rozbijanie procentów.  Jeśli
      domena jest wyszczególniona w pliku percenthack, to każdy adres w
      formie  uytkownik%fqdn@domena  jest   przepisywany   jako
      uytkownik@fqdn.  uytkownik może zawierać %, więc rozbijanie
      procentów może być gdzieś potem przeprowadzone ponownie.  qmail-
      send obsługuje plik percenthack przed plikiem locals.

    queuelifetime
      Liczba sekund przez jaką wiadomość może pozostać w kolejce.
      Domyślnie: 604800 (tydzień).  Po tym czasie wiadomość wygasa,
      qmail-send spróbuje ją jeszcze raz wysłać , ale potraktuje każdą
      tymczasową awarię dostarczania jako awarię trwałą.

    virtualdomains
      Lista wirtualnych użytkowników lub domen, jeden wpis na linię.
      Wirtualny  użytkownik ma formę uytkownik@domena:dodatek, bez
      żadnych dodatkowych spacji. Gdy qmail-send widzi adres odbiorcy
      uytkownik@domena,  to  konwertuje  go  do  postaci dodatek-
      uytkownik@domena i traktuje wiadomość jako lokalną.

      Wirtualna domena posiada formę domena:dodatek.  Odnosi się do
      każdego adresu odbiorcy w domenie. Na przykład, jeśli w pliku
      virtualdomains istnieje wpis

         nigdzie.mil:jasiek-foo

      i wiadomość przybędzie zaadresowana do info@nigdzie.mil, to wtedy
      qmail-send  przepisze  adres  jej  odbiorcy jako jasiek-foo-
      info@nigdzie.mil i dostarczy wiadomość lokalnie.

      Plik virtualdomains może zawierać znaki globalne:

         .fax:uucp-fax
         :alias-catchall
         .nigdzie.mil:jasiek-foo-host

      virtualdomains może też zawierać wyjątki: pusty dodatek oznacza,
      że domena nie jest domeną wirtualną.

      qmail-send obsługuje plik virtualdomains po pliku locals: jeśli
      więc podana domena jest wpisana do pliku locals, to umieszczenie
      jej w virtualdomains nie poskutkuje.

ZOBACZ TAKŻE

    nice(1), addresses(5), envelopes(5), qmail-control(5), qmail-log(5),
    qmail-queue(8), qmail-clean(8), qmail-lspawn(8), qmail-rspawn(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                 qmail-send(8)